Lijst Linssen heeft geen vertrouwen in huidige aanpak Gageldonk

BERGEN OP ZOOM – De correspondentie tussen Lijst Linssen en het college over de gang van zaken in Gageldonk is nog niet afgerond. Raadslid Louis Wijten en burgerlid Julien Voets zijn niet te spreken over de antwoorden op eerder gestelde vragen en laten het er niet bij zitten.

De lijst aan incidenten in de betreffende wijk is lang en de zorgen over de gang van zaken zijn groot. Niet in het minst bij bewoners maar ook bij Wijten, Voets en hun fractie. Ze stelden er eerder schriftelijke vragen over maar de reactie van B en W stelt niet gerust. De antwoorden zijn onduidelijk en maken niet inzichtelijk of er de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt.

Niet evalueren

Het steekt Voets en Wijten onder meer dat het college de eerdere aanpak niet wil evalueren met de raad omdat er inmiddels is gekozen voor een andere benadering. Niet voor het eerst, signaleren de politici. Er is al van alles geprobeerd, in samenwerking met onder meer WijZijn Traverse, maar Lijst Linssen concludeert dat er blijkbaar geen noemenswaardige resultaten zijn behaald, gezien de reactie op hun eerdere roep om tekst en uitleg. “We vragen ons sterk af of het college en partners überhaupt grip hebben op Gageldonk en wijk Oost.” Dat het college niet wil evalueren wordt als raar gezien: “Blijkbaar heeft het college geen behoefte aan leerpunten.”

De fractie laat het niet zitten bij de ontvangen beantwoording tot nu toe en wil onder meer gedetailleerd weten wat er eigenlijk is gedaan én bereikt met een in 2018 aan WijZijn Traverse verstrekte subsidie van 437.000 euro voor opbouwwerk aan WijZijn Traverse. Tevens vragen de twee briefschrijvers om een overzicht van wat er daarnaast in de afgelopen vier jaar is ondernomen in Gageldonk-west en wijk Oost. Ze willen graag evaluatieverslagen zien maar ook inzage in het huidige plan van aanpak.

Belonen goed gedrag

De wijktafel is eerder wegbezuinigd en in plaats daarvan werd door de gemeente een tweewekelijks wijkspreekuur geïntroduceerd in het wijkcentrum aan de Kastanjelaan. Lijst Linssen ziet de winst van deze switch niet en wil ook daarover graag uitleg. Verder stelde de partij in een eerder schrijven het beloningssysteem Crownies voor, dat met succes is geïntroduceerd voor kinderen en jongeren in Den Haag. Daarop is nog niet gereageerd. Wijten en Voets suggereren dat dit alsnog eens serieus wordt bekeken. Jeugd doet hierdoor actief mee aan activiteiten die hun buurt een stukje mooier en veiliger maken.