Lijst Linssen helemaal klaar met ‘stinkend verpauperd pand’

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Meino Dam windt er geen doekjes op. Hij is helemaal klaar met het pand aan de Halsterseweg, waarin lang geleden de Meubelgigant gevestigd was. Het verpest volgens hem het aanzicht van “de mooiste fietsstraat van Nederland”.

Namens Lijst Linssen schrijft Dam het college aan en daar is geen woord Frans bij. Hij omschrijft de locatie Halsterseweg 265 als “een stinkend verpauperd pand” dat hoognodig het veld moet ruimen. Iets dat al in 2008 was aangekondigd maar nooit gebeurde. Niet alleen is het geen gezicht, vindt zijn partij, het stinkt er ook. Er lopen ratten en – zeker bij stormachtig weer – is er zelfs sprake van instortingsgevaar. Er zijn weliswaar netten aangebracht om vallend puin op te vangen maar blijkbaar liggen er toch regelmatig delen van het pand bij omwonenden in de tuin.

‘Schandaal’

Van de buurt komen meer verhalen. Over asbest in de golfplaten op de bijgebouwen van de bouwval. En over onbevoegden die via kapot geknipte afrastering het terrein betreden. Het naastgelegen perceel is onverkoopbaar en niet verhuurbaar gebleken. Zelfs daar zou de penetrante geur van het pand ernaast hangen. De waardevermindering van woningen is voor meer buurtbewoners een probleem. De opknapbeurt die de Halsterseweg hier gaat krijgen wordt voor een serieus deel teniet gedaan door dit “schandaal aan de nieuwe fietsstraat”, aldus raadslid Dam. “Terwijl het slopen te laat komt voor de nieuwe herinrichting. Hoe lang nog?”

Vertrouwen is weg

Volgens de brief van Lijst Linssen is Stadlander eigenaar van het verrotte pand. De corporatie wil echter geen duidelijkheid geven over de situatie. Omwonenden hebben er ook geen vertrouwen meer in dat de gemeente hierop nog invloed heeft, na al die jaren.

Toch is er een handtekeningenactie opgezet, ondertekend door 58 buurtgenoten, om het college nog eens te wijzen op de onvrede. De fractie wil weten of B en W en de gemeente inzien dat het om meerdere redenen zo niet langer kan. Veiligheid en volksgezondheid zijn in gevaar en het aanzien vraagt eveneens om snel handelen.

UPDATE: Tineke van Dam, voorzitter van de hernieuwde wijkcommissie (in oprichting) Tuinwijk, meldde zich naar aanleiding van ons artikel. Vorig jaar al is met wethouder Andrew Harijgens en ambtenaren gesproken over de overlast die de locatie geeft. “Daar hebben we niets concreets meer op vernomen”, klinkt het teleurgesteld. Ze weet dat Stadlander het probleem inmiddels erkend en samen met een projectontwikkelaar eigenaar is van het perceel. Wat er echter gaat gebeuren en op welke termijn is volledig onbekend bij de buurtbewoners. “We overwegen inmiddels de Milieudienst of de Inspectie Gezondheidszorg in te schakelen. Dit kan echt niet langer.”

Zonde van hernieuwde Halsterseweg

Tevens baalt de wijkcommissie behoorlijk van het feit dat straks de zojuist heringerichte fietsstraat weer afgesloten wordt en waarschijnlijk door het bouwverkeer ook beschadigd raakt. Er is inmiddels contact met raadslid Meino Dam over de kwestie. Mogelijk gaan gebundelde krachten nog iets sneller resultaat opleveren, is de hoop.