Lijst Linssen klaar met ‘toneelstukje’ college rondom zwembad De Schelp

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Sander Siebelink van Lijst Linssen windt er geen doekjes om. Hij geeft in een brief te kennen het optreden van B en W inzake De Schelp ‘steeds meer een toneelstukje’ te vinden, met steeds wisselende hoofdrolspelers. Het wordt tijd dat het college eens echt verantwoordelijkheid neemt, vindt zijn partij.

Siebelink baseert zijn oordeel op het feit dat in verschillende vergaderingen steeds andere collegeleden het woord voeren over de kwestie. Tijdens een recente commissievergadering nam burgemeester Frank Petter het woord inzake het onderwerp veiligheid, bij de laatste raadsvergadering was wethouder Annette Stinenbosch woordvoerder namens het college en nu weer kregen raadsleden een brief van wethouder Patrick van der Velden.

Lijst Linssen vraagt zich af of bij een volgende vergadering bestuurder Arjan van der Weegen aan de beurt is. De fractie ziet hem namelijk als één van de meest direct verantwoordelijken, omdat hij belast was met de ‘gebruikersverantwoordelijk’ toen de mankementen zich in het zwembad manifesteerden. Bovendien was hij ook toen locoburgemeester en dus eveneens in die zin medeverantwoordelijk voor de veiligheid van het zwembad.

Klungelig en verwarrend

Het wordt allemaal niet bepaald duidelijk wie zich nu waar verantwoordelijk voor voelt, stelt raadslid Siebelink. Informatie verandert continu, stelt hij, en ook het beschreven tijdspad blijkt iedere keer niet te kloppen en wordt dan weer bijgesteld. Soms lijken beschrijvingen elkaar zelfs tegen te spreken. De fractie vindt het optreden van het college ‘klungelig’ en niet getuigen van grip op de zaak. De op 10 juli ontvangen brief maakt de verwarring alleen maar groter blijkbaar. Voor de partij reden een aantal vragen te stellen omtrent de gang van zaken.

Niet handig

Het bevreemdt Lijst Linssen dat in de nieuwste brief steeds over ‘de gemeente’ wordt gesproken en de rol en verantwoordelijkheid van het college bijna niet worden benoemd. De partij wil graag weten hoe ze dit moet zien. In een eerder schrijven leek het er ook al op dat er vooral naar de directie van het zwembad en ambtelijke afdelingen werd gewezen. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli erkende wethouder Stinenbosch dat dit niet handig was weergegeven, volgens Siebelink. Het was alleen al daarom gepast geweest als de brief van deze week juist duidelijk had gemaakt dat B en W die verantwoordelijkheid neemt, schrijft hij. Zijn fractie wil weten of die mening wordt gedeeld.