Lijst Linssen komt op voor huurders met mogelijk gevaarlijke CV-ketel

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Meino Dam wijst het college schriftelijk op een angst die bij een aantal huurders van woningcorporatie Stadlander leeft. Ze hebben in hun woning een CV-ketel die bekend zou staan als potentieel brandgevaarlijk.

Het betreft een ketel van het merk Agpo Ferroli, type Megadense. Een bepaalde serie zou aangemerkt zijn als brandgevaarlijk bij oververhitting. Dam schrijft dat er een reëel veiligheidsrisico is  omdat bij oververhitting de ketel niet veilig uitschakelt, wat kan kan leiden tot brand. Hij meldt dat dit in Nederland al een aantal woningbranden heeft veroorzaakt.

Ook landelijk was er aandacht voor dit probleem, onder meer in het tv-programma Kassa. Zelfs in de Tweede Kamer zijn al vragen gesteld, aldus het raadslid. De minister heeft de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit een nieuw onderzoek laten uitvoeren. Daaruit kwam dat de fabrikant consumenten moest waarschuwen, een voorziening moest aanbrengen die de ketel bij oververhitting uitschakelt en elk jaar een verplichte onderhoudsbeurt moet doen.

Veiligheidsprobleem

Bij Lijst Linssen is de bezorgdheid van een aantal huurders terecht gekomen. Ze geven aan bij Stadlander te hebben aangeklopt maar amper een reactie terug te krijgen. Slechts één van hen zou de toezegging op een extra servicebeurt hebben gekregen. Er zijn mogelijk volgens raadslid Dam echter ruim honderd van deze cv-ketels in Bergse huurwoningen geplaatst. Hij wil van het college weten of dit als openbaar veiligheidsprobleem beschouwd wordt en of de gemeente dit dan heel snel met de verhuurder wil gaan bespreken. Eigenlijk stelt de fractie dat Stadlander moet worden opgedragen hier zeer snel met verontruste huurders contact over te hebben.

UPDATE: Stadlander heeft inmiddels gereageerd op de onrust en laat weten:

Wij willen niet dat onze huurders die deze CV-ketels in huis hebben, onnodig ongerust zijn. De ketels van Ferroli zijn veilig, mits ze goed worden onderhouden. Wij hebben de controle en het toezicht op deze ketels daarom ernstig verscherpt. Wie meer wil weten of toch even contact wil wordt verwezen naar deze webpagina.

Image by Thomas Breher from Pixabay