Lijst Linssen neemt het op voor Werkgroep 30

BERGEN OP ZOOM – Namens Lijst Linssen heeft Sander Siebelink het college aangeschreven over de wijze waarop de gemeente Werkgroep 30 behandelt. Het raadslid windt er geen doekjes om en verwijt de gemeente regelrechte tegenwerking.

Reeds enkele jaren is een grote groep bewoners van de Parallelweg verenigd in de Werkgroep 30. Zij spannen zich volgens Siebelink op een buitengewoon professionele manier in om de verkeersoverlast daar aan de orde te stellen. Het gaat dan om veiligheid en snelheid maar ook geluidsoverlast, niet alleen voor de Parallelweg maar tevens voor de aangrenzende woonwijk.

Professioneel

Dat de bewoners het professioneel aanpakken blijkt onder meer uit het feit dat ze Veilig Verkeer Nederland in de arm hebben genomen, de nodige politieke partijen betrekken bij hun acties en geregeld het gesprek aan willen gaan met de gemeente en betreffende ambtenaren. Er zijn ook wel wat dingen bereikt inmiddels (vandaag is een deel van de straatverlichting verbeterd, red.) maar de belangrijkste punten van zorg blijven vooralsnog. De toegestane snelheid en de geluidshinder zijn immers hetzelfde gebleven.

'Minachtende houding'

Volgens Siebelink raken bewoners en werkgroepleden inmiddels behoorlijk gefrustreerd van het feit dat ze de nodige tegenwerking ondervinden van het ambtelijke apparaat, dat hen blijkbaar niet serieus neemt. Zelfs een door Veilig Verkeer Nederland gehouden onderzoek wordt blijkbaar weggewuifd, zonder een reden of motivatie. Lijst Linssen spreekt zelfs van een ‘minachtende houding ten opzichte van hardwerkende en betrokken buurtbewoners’.

Op aangedragen verbeterpunten wordt niet teruggekomen en het wordt de bewoners blijkbaar zelfs kwalijk genomen dat ze de politiek inschakelen, is de Lijst Linssen fractie ter ore gekomen. Siebelink schrijft: “Indien dat gezegd of gesuggereerd is, vindt Lijst Linssen dat schokkend en volkomen onaanvaardbaar. Lijst Linssen verlangt van het college dat zij dit grondig onderzoekt en gepaste maatregelen treft.”

Concreet worden

De brief eindigt met twee concrete vragen aan B en W. Lijst Linssen wil weten welke maatregelen het college nu werkelijk gaat treffen om de geluidsoverlast van de Parallelweg aan te pakken. Tevens vraagt de fractie of het college bereid is om de snelheid verder terug te dringen en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten.

Afbeelding: Pixabay/OpenClipart-Vectors