Lijst Linssen niet blij met reactie college inzake overbelaste mantelzorgers

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen neemt vooralsnog geen genoegen met de antwoorden van de gemeente op eerder vragen over de wijze waarop overbelaste mantelzorgers ontzien kunnen worden. De partij wil dat het college zich nogmaals over de materie buigt.

Eind juni spraken raadslid Sander Siebelink en duoraadslid Ans van Eekeren grote zorgen uit over de overbelasting van de mantelzorgers binnen de gemeente. Ze wilden weten of het college bereid was om op de één of andere wijze tijdelijk opvang buitenshuis mogelijk te maken om mensen de kans te geven even op adem te komen. Dit in samenwerking met instanties die de zorg voor die periode over zouden kunnen nemen. De antwoorden die de partij onlangs kreeg bevallen niet, daarom stelt de fractie de vragen opnieuw.

Ondersteuning thuis

Het college van B en W liet weten de meerwaarde van buitenshuis opvangen niet te zien maar juist in te gaan zetten op ondersteuning in de thuissituatie, conform de beleidsnota Sociaal Domein van 2017. In maximaal twee jaar moet in kaart zijn gebracht hoe daarvoor een effectieve netwerkorganisatie te creëren is, die meedenkt en waar nodig faciliteert.

Lijst Linssen vindt stellen dat opvang buitenshuis niet het gewenste effect heeft te kort door de bocht en kan bovendien slecht verkroppen dat het zo nog jaren duurt voordat de door de gemeente beoogde ondersteuning er komt. Ook het feit dat er voorlopig geen overleg plaats gaat vinden met zorgverleners en andere ondersteunende organisaties valt niet goed. “Wij vinden dat u hier als college toch in gebreke blijft”, stellen Van Eekeren en Siebelink. Ze snappen niet dat er geen tijdelijke oplossing wordt bedacht, ter overbrugging. In een nieuwe brief vragen ze het college om hun voornemen te heroverwegen en ook voor kortere termijn met oplossingen te komen.

Stockfoto: Pixabay / Sarcifilippo