Lijst Linssen op de bres voor bezwaarmakers heiwerkzaamheden Markiezaten

BERGEN OP ZOOM – Er zijn door ruim honderd bewoners van de Markiezaten en Zeekant een handtekeningenactie en petitie ondertekend vanwege de bezwaren die ze hebben bij heiwerkzaamheden in hun directe omgeving. Vooralsnog voelen ze zich niet erg gehoord. Lijst Linssen stelt nu vragen aan het college.

Het betreft meerdere bouwprojecten in dat deel van de stad, waar heipalen de grond in moeten. Veel omwonenden kunnen niet begrijpen dat in dichtbebouwde gebieden noh wordt geheid, terwijl er zeker alternatieven zijn. Boren of schroeven is weliswaar duurder maar voorkomt wel schade en overlast bij anderen. Volgens de buurt worden puur uit winstbejag onveilige keuzes gemaakt, waarvan de gevolgen vaak maar lastig te verhalen zijn op de veroorzaker.

'In de kou'

Duoraadslid Maikel Bekker en raadslid Sander Siebelink schrijven het college aan over de kwestie. Ze hebben van meerdere bewoners gehoord dat die zich niet gehoord voelen, zelfs “in de kou gezet doordat het college hun bezwaren te gemakkelijk van tafel veegt.” Lijst Linssen wil weten waarom B en W de klachten niet serieus neemt en de betreffende inwoners ‘met een kluitje het riet in stuurt.’ De fractie roept op alsnog met de buurt in gesprek te gaan en op korte termijn passende maatregelen te treffen.

NordWood Themes