Lijst Linssen vindt klankbordgroepen neigen naar achterkamertjes

BERGEN OP ZOOM – Pittige bewoordingen van raadslid Sander Siebelink over de aanpak van het college betreffende het rioleringsplan. De ingezette klankbordgroep is “een hele verwerpelijke manier van voorbereiding van besluitvorming.”

Siebelink richt zich in een brief rechtstreeks tot burgemeester Frank Petter en haalt nog eens aan dat Lijst Linssen ernstig bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze waarop het collegevoorstel inzake het gemeentelijk rioleringsplan tot stand is gekomen. De in het leven geroepen klankbordgroep uit de gemeenteraad, die bestond uit een deel van de fracties, heeft dit plan samen met wethouder Andrew Harijgens voorbereid. “Verwerpelijk”, oordelen het raadslid en zijn fractie.

'Voorgekookt achterkamertjesvoorstel'

Een dergelijke voorbereiding van besluitvorming betreffende een politiek gevoelig onderwerp is nu verworden tot een “in een achterkamertje voorgekookt collegevoorstel”, oordeelt Lijst Linssen. Normaliter wordt openlijk gediscussieerd over voors en tegens, mogelijkheden en obstakels, kosten en dergelijke. Dat is nu buiten het zicht van inwoners en een deel van de raad gebeurd, achter gesloten deuren. Een weinig open en democratische indruk en, zo vindt Siebelink, en een aantasting van het duale stelsel waarbij het college en volksvertegenwoordigers samen keuzes maken en bespreken. Ambtenaren hadden de technische aspecten inzichtelijk moeten maken voor de hele gemeenteraad, die er vervolgens in openbaarheid over had moeten kunnen vergaderen.

Niet aan meedoen

Voor Lijst Linssen is de gang van zaken reden om zich vooraf af te melden voor een eventuele klankbordgroep over het afvalstoffenbeleid. Ook daarin worden waarschijnlijk ingrijpende politieke keuzes gemaakt, als die er komt. Siebelink en zijn partijgenoten willen daar geen deel van uitmaken want “gesprekken daarover horen in een openbaar debat thuis.” De brief eindigt met de vraag aan Petter om, als voorzitter van de gemeenteraad en het college, een standpunt te formuleren over het inzetten van klankbordgroepen bij bestuurlijke en beleidsmatige keuzes.