Lijst Linssen vraagt opnieuw aandacht voor betere aanpak vrachtverkeer

BERGEN OP ZOOM – Op locaties als onder meer de Van Konijnenburgweg en Markiezaatsweg rijdt nog steeds veel vrachtverkeer dat hier niet per se hoeft te zijn, stellen burgerlid Maikel de Bekker en raadslid Meino Dam. Ze roepen het college op hier tegen op te treden.

Ondanks borden die aangeven dat vrachtverkeer zonder specifieke bestemming niet is toegestaan bepaalde wegen in te slaan, gebeurt dat toch. Veel te veel zelfs, stellen Dam en De Bekker namens Lijst Linssen. Ook bewoners zijn het beu en willen aanvullende maatregelen, aldus de fractie. Bijvoorbeeld met beter zichtbare bebording die chauffeurs wijst op de geldende regels.

Zo’n driekwart van de vrachtauto’s rijdt gewoon door, hebben bewoners van de Van Konijnenburgweg gemeld. Een aantal stopt wel en gaat op de rijbaan keren en dat levert gevaarlijke situaties op. Door al voor de weg duidelijk aan te geven dat alleen bestemmingsverkeer is toegestaan, zou dit opgelost moeten zijn. Dan kunnen vrachtwagens tijdig afslaan. Ook de bevoorrading van de winkels moet en kan beter, schrijven De Bekker en Dam, door dat verkeer via de ingang bij de bioscoop te leiden.

Op meer plaatsen nog te veel vrachtverkeer

De Markiezaatsweg is al eveneens een punt van zorg. Lijst Linssen heeft begrepen van bewoners van de Goudbaard dat hierover veel verkeer rijdt dat van of naar de bedrijven op Noordland komt. Dat moet eveneens anders, schrijft de partij aan het college. Dergelijk vrachtverkeer dient te rijden via de A4 en Randwegen Noord en West. Als laatste en terugkerend pijnpunt zijn er nog steeds volop klachten over het verkeer op de Antwerpsestraat, Auvergestraat, Glymessstraat en Boutershemstraat. Ook hier volop vrachtwagens die zeker geen lokale bestemming hebben en overlast veroorzaken. De briefschrijvers roepen B en W dringend op de verschillende situaties nog eens te bekijken en met passende maatregelen en oplossingen te komen.

Foto's: Lijst Linssen