Lijst Linssen wil aanpak overlast groep jongeren in Gageldonk-Oost

BERGEN OP ZOOM – Er is in Gageldonk-Oost sprake van ernstige overlast, schrijft raadslid Meino Dam aan het college. Zijn partij was aanwezig bij een bijeenkomst met bewoners, een opbouwwerker en de wijkagent. Er is onder meer sprake van intimidatie en vernieling, sommige mensen hebben zelfs al veiligheidsmaatregelen getroffen.

De sfeer is gespannen in de wijk, schetst Raadslid Dam namens Lijst Linssen. Er zijn al bewoners bang dat ze zich een keer niet meer kunnen beheersen. Er is een groepje van negen tot vijftien jongeren, met leeftijden van 10 tot 15 jaar, dat de buurt terroriseert. Volgens de bij de bijeenkomst aanwezige buurtgenoten is het met name jeugd met een allochtone achtergrond.

Gooien met van alles

De raddraaiers worden door sommigen op hun gedrag aangesproken, meldt Lijst Linssen, maar dat verergert hun gedrag alleen maar. Wie dat doet kan rekenen op 'een agressieve uitdagende houding' en krijgt vaak stenen, eieren, stokken en vuurwerk tegen en rond de woning gegooid, Zelfs trappen tegen de voordeur komt voor. Onlangs nog werden steentjes tegen een voorruit gegooid bij een bewoner die de jongeren had aangesproken.

Inmiddels lopen gemoederen zo hoog op dat mensen vrezen dat ze zich een keer niet meer in kunnen houden. Ook kleine kinderen worden blijkbaar door het groepje gepest en weggejaagd van hun speelplekken. Basisschool Anton van Duinkerken zou inmiddels een schadepost van ongeveer 2500 euro hebben door vernielingen en op het Talmaplein is eveneens sprake van veel overlast

Verveling

De namen van deze groep jongeren zijn grotendeels bekend bij de wijkagent en de opbouwwerker, meldt Meino Dam namens zijn partij. Hij beschrijft hoe tijdens de bijeenkomst werd benoemd dat de betreffende jeugd niets te doen heeft , dat verveling een grote oorzaak is van het gedrag. Er zou een opbouwwerker vrijgemaakt moeten worden. Meer activiteiten van bijvoorbeeld de FitFabriek zouden ook helpen. Lijst Linssen vindt bovendien dat jongeren voor strafbare feiten opgepakt dienen te worden en wil van het college weten in hoeverre schade op de ouders verhaald kan worden. De overlast moet stoppen en wel zo snel mogelijk, aldus raadslid Meino Dam.