Lijst Linssen wil duidelijkheid over ‘absurde subsidie’ PopMonument

(Ingezonden bericht. Foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen heeft met verbijstering kennisgenomen van het collegebesluit over de toekenning van een subsidie van €15.000 aan PopMonument. Dit evenement trekt slechts 240 bezoekers en het is overigens nog maar de vraag of dit evenement doorgang gaat vinden tijdens coronatijd, schrijft de fractie in een brief aan het college van B&W. Lijst Linssen wil dat deze subsidie wordt ingetrokken.

Lijst Linssen heeft grote bedenkingen bij dit collegebesluit. “Ondernemers kunnen met moeite hun hoofd boven water houden. Ook hebben de Bergse bouwers nog steeds geen duidelijkheid over een nieuw onderkomen en het succesvolle bewonersinitiatief De Keet in Fort Zeekant gaat nodeloos ten onder vanwege het feit dat het college geen financiële bijdrage wilt verlenen.” Inmiddels heeft initiatiefneemster van De Keet, Ricky Dinkelberg, echter laten weten dat het wijkontmoetingspunt binnenkort weer opengaat.

Absurde subsidie

Lijst Linssen stelt, dat onder het mom van ‘circulaire economie’ de subsidie aan PopMonument wordt verdedigd door de verantwoordelijk wethouder. “Maar daar is hoogstens sprake van met de Vastenavond door de keten van ondernemers en stichtingen. Een hele kromme redenering. Het college kan van Lijst Linssen dus aannemen dat wij woedend zijn over deze absurde subsidie.”

Midgetgolfbaan Meilust

Lijst Linssen vindt dat momenteel de aandacht meer naar de ondernemers en bewonersinitiatieven moet gaan. “Twee voorbeelden hiervan zijn de Midgetgolf Meilust en de eerder genoemde De Keet in Fort Zeekant. Midgetgolf Meilust heeft een kleine €100.000 geïnvesteerd terwijl het college van plan is om de grond van de golfbaan te verkopen. Hiermee draai je genadeloos de nek om van de ondernemer.” Lijst Linssen vind dat de verkoop van deze grond niet door moet gaan. Hiermee volgt Lijst Linssen het standpunt van fracties als Steunpunt BoZ en PvdA, die reeds eerder op de bres gingen voor het behoud van de midgetgolfbaan.

Fort-Zeekant

Het bewonersinitiatief De Keet in Fort Zeekant is wél rijp voor een subsidie, stelt Lijst Linssen: “Jarenlang heeft initiatiefnemer Ricky Dinkelberg haar eigen vermogen (en erfenis) geïnvesteerd in De Keet. De Keet brengt mensen laagdrempelig bij elkaar en lijkt ons inziens net zo succesvol als dat er professionele partner daar actief zou zijn. Dat De Keet nu moet sluiten betreurt Lijst Linssen. Wij vinden dat juist dit initiatief onmisbaar is en gedeeld overeind kan worden gehouden door Gemeente Bergen op Zoom en Stadlander. Dit kan ons inziens met €3000 per jaar en we voorkomen daarmee dat dit initiatief verloren gaat aan een dure professionele partner zoals WijZijn Traverse. “