Lijst Linssen wil hardere aanpak overlast Gageldonk-Oost

Lijst Linssen heeft op 3 oktober uit de media vernomen dat Gageldonk opnieuw is opgeschrikt door een ernstige mate van overlast door vuurwerkbommen. Daarom hebben raadslid Sander Siebelink, duolid Ans van Eekeren en aankomend duolid Julien Voets het college van B&W aangeschreven over de aanpak van de structurele overlast in deze wijk. (Stockfoto: Pixabay / Marcus Distelrath)

BERGEN OP ZOOM – Voor Lijst Linssen is de maat vol. Naar aanleiding van de recente ernstige (vuurwerl)overlast in Gageldonk-Oost heeft de fractie zondag het college van B&W aangeschreven. Raadslid Sander Siebelink, duolid Ans van Eekeren en aankomend duolid Julien Voets constateren in hun brief dat "de gemeente en betrokken partners de trend van overlast geen halt kunnen toeroepen." Lijst Linssen wil een cijfermatige inzage over het aantal incidenten in de wijk en vermoedt een mogelijke samenhang met het aantal bijstandsgerechtigden en probleemhuishoudens in de wijk. Ook wil de fractie de inmiddels wegbezuinigde wijktafel als pilotproject weer invoeren in Gageldonk-Oost.

Daarnaast stelt de fractie een aantal oplossingsmogelijkheden voor om de overlast te voorkomen. Zoals het intensiever ondersteunen van het buurtpreventieteam in Gageldonk, door te lobbyen voor uitbreiding met vrijwilligers uit verschillende gemeenschappen. Ook wil de partij één centraal meldpunt voor overlast waarin de gemeente, WijZijn Traverse en politie vertegenwoordigd zijn. Tevens pleiten de briefschrijvers voor een beloningssysteem om mensen in beweging te krijgen die iets goed doen voor Gageldonk. "Hierbij te denken aan bijvoorbeeld het Crownies-systeem."

Brandhaarden

De brandhaarden blijven terugkeren, zo stellen de briefschrijvers van Lijst Linssen. "De bewoners ervaren inmiddels dat het melden van dit soort overlast niet altijd leidt tot een oplossing;  ze blijven nog steeds de dupe hiervan." Volgens Lijst Linssen is het 'een verontrustend feit' dat gemaakte afspraken over handhaving en veiligheid niet worden gehandhaafd. "Tevens beginnen bij ons de twijfels op te komen of de huidige aanpak, die al voor een langere periode van minstens twee jaar wordt ingezet, succesvol is", stellen de drie politici. "Lijst Linssen wil daarom van het college vernemen of wij niet de grip verliezen binnen Gageldonk."

Probleemmakers hebben vrij spel

De wijze waarop WijZijn Traverse als samenwerkingspartner zou worden ingezet, roept bij Lijst Linssen vragen op. "De huidige aanpak van onze partner heeft vermoedelijk naar onze mening weinig verandering teweeg gebracht in het verkrijgen van een verbeterde leefbaarheid. WijZijn Traverse, als uitvoerdersorganisatie van Gemeente Bergen op Zoom doet zijn best, maar is blijkbaar niet in staat om gedragsverandering toe te passen bij de probleemmakers en/of hangjongeren." Deze signalen zou Lijst Linssen hebben vernomen van wijkbewoners. "De probleemmakers hebben hierdoor nog steeds vrij spel."

Bijstandsgerechtigden en sociale problematiek

In hun brief stellen Siebelink, Van Eekeren en Voets een aantal vragen aan het college van B&W. Daarbij constateren ze, dat in 2018 en 2019 de problemen zijn opgestapeld door verschillende vormen van overlast en een gebrek aan sociale cohesie – ondanks de verscherpte aanpak van de politie, hulpverleners en gemeente.

"Is het college bereid om een integrale evaluatie uit te voeren met de betrokken partners over de huidige aanpak", zo vraagt Lijst Linssen. "Zo ja, is het college bereid om, bij negatieve resultaten uit de integrale evaluatie, met de gemeenteraad te brainstormen voor een nieuwe, effectievere, aanpak in Gageldonk?" Verder verlangen ze van het college "een cijfermatige indicatie over de huidige aanpak over de afgelopen vier jaren."  Dat zou onder meer gaan om de verschuivingen in het aantal incidente en in de wijkbetrokkenheid. Ook vermoedt Lijst Linssen een mogelijke samenhang met het aantal bijstandsgerechtigden binnen Gageldonk en het aantal relationele- of gezinsproblemen in de wijk.