LijstLinssen wil aanpak onveilige kruising Obrechtlaan-Erasmuslaan

(Redactie: Han Verbeem, foto Google StreetView)

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen is bezorgd over het uitstel van de werkzaamheden aan de verkeerskruising Jacob Obrechtlaan-Erasmuslaan. De verkeersveiligheid van deze kruising (feitelijk een T-splitsing, red.) zou in het geding zijn, zo schrijft raadslid Sander Siebelink dinsdag aan het college van B&W. Hij vraagt daarom het college om in elk geval verkeerstechnische maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van verkeersborden, om de situatie op deze gevaarlijke kruising veiliger te maken.

Lijst Linssen begrijpt dat een grootschalige renovatie van de kruising Jacob Obrechtlaan-Erasmuslaan op korte termijn niet aan de orde is, “gelet op de financiële situatie”, schrijft Siebelink. “Dit neemt echter niet weg dat de huidige verkeerssituatie verre van optimaal is, zoals Lijst Linssen reeds eerder heeft aangegeven. Er wordt erg hard gereden en fietsers en voetgangers krijgen niet altijd voorrang terwijl ze daar wel recht op hebben.”

Onlogische situatie

Ook is de verkeerssituatie volgens Siebelink niet altijd logisch. “Als je de Erasmuslaan inrijdt, richting de Antwerpsestraat, staat in het wegdek aangegeven dat er voorrang moet worden verleend aan overstekende fietsers. Helaas houden automobilisten zich niet altijd aan.” Maar als de men de andere kant uit rijdt, staat dat niet aangegeven. “Fietsers moeten dan maar rekenen op de welwillendheid van de automobilist om af te willen remmen.”

Sober en doelmatig

Daarom pleit LijstLinssen voor een ‘sobere en doelmatige’ aanpak met ‘optische verkeerskundige maatregelen’ zoals het plaatsen van betere verkeers- en waarschuwingsborden. Daarmee zou een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers gewaarborgd moeten zijn. “Dat geldt ook voor de oversteken ter hoogte van het voormalige politiebureau”, aldus Siebelink.

Doelmatige voorrangsregeling

Verder vraagt het raadslid om snelheidsremmende maatregelen danwel de invoering van een doelmatige voorrangsregeling. “Nu is de situatie onduidelijk en wachten automobilisten soms op elkaar, maar soms ook niet. Met alle gevolgen van dien omdat sommige automobilisten voorrang nemen terwijl ze daar niet recht op hebben.” Siebelink wil een schriftelijke reactie van het college, binnen 30 dagen.