Linssen laakt ‘achterkamertjespolitiek’ bij aankoop IRS-pand

Illustratie: Pixabay/KijkopBoZ

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Ton Linssen trekt fel van leer tegen de wijze waarop het college de raad informeert over de aankoop van het vroegere IRS-gebouw, de locatie waar onder meer de HAS Hogeschool onderdak zal vinden. Vanmiddag was de kwestie onderwerp van gesprek in een presidiumvergadering en dat is tegen de zin van het raadslid. "Het college gebruikt het presidium en geheime bijeenkomsten steeds er om politiek-gevoelige onderwerpen te bespreken", zo stelt hij. De leidsman van Lijst Linssen meent dat er sprake is van 'achterkamertjespolitiek'. Hij heeft de bijeenkomst niet bijgewoond.

Het onderwerp moet, volgens Ton Linsen, "behoudens aanbestedingsaspecten en dergelijke gewoon in een openbare commissievergadering besproken worden". Bij het presidium zijn alleen de fractievoorzitters of hun vervanger aanwezig. "In een besloten gedeelte kunnen financiële aspecten, zoals belangen van derden betrokken worden." Het college heeft in een reactie hierop laten weten dat er absoluur geen sprake zou zijn van achterkamertjespolitiek. "De bijeenkomst van vanmiddag betreft een bespreking van de agendacommissie", zo zegt gemeentewoordvoerder Erwin Stander. In presidumbijeenkomsten worden bovendien geen politieke keuzes gemaakt, zo benadrukt de woordvoerder, er wordt alleen de planning de raadsagenda vastgesteld.