Linssen teleurgesteld: motie Bravis crasht in de raadszaal

Raadslid Ton Linssen krijgt tijdens de Beleidskaderbehandeling geen raadsmeerderheid mee voor zijn Bravis-motie. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – "Hoe dóm kan je zijn om dit niet te begrijpen!" Raadslid Ton Linssen is diep teleurgesteld: de coalitie gaat niet mee met zijn motie om de zorgfunctie van het Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom veilig te stellen. Wethouder Patrick van der Velden heeft donderdagavond het voorstel tijdens de Beleidskaderbehandeling ontraden; de coalitiepartijen evenals PvdA en fractie Punt volgen zijn advies.

Dit had Linssen niet zien aankomen. Hij spreekt in geëmotioneerde bewoordingen zijn verbazing uit: "De motie is een belangrijk signaal, waarmee we onderhandelingstechnisch zeggen: Bravis, jullie hebben de keuze gemaakt om te vertrekken maar wij hebben de plicht omwille van zorg en werkgelegenheid het ziekenhuis te behouden; als springplank naar de zorginstellingen in België."

Ontraden door college

De voorman van Lijst Linssen begrijpt dan ook niet waarom het college zijn voorstel ontraadt en het merendeel van de raadsfracties vervolgens afhaakt. Als tegenargument geven de tegenstemmers aan, dat zolang er geen wijzigingsaanvraag van het bestemmingsplan op tafel ligt ook geen standpunt ingenomen hoeft te worden over de lopende zorgfunctie. Linssen zelf ziet dat anders. "We hoeven geen rekening te houden met Bravis… maar naar mogelijk toekomstige investeerders is het juist zó belangrijk om nu al uit te spreken dat we willen dat de zorgfunctie in Bergen op Zoom blijft!" 

Stemming

Vlak vóór het moment van stemming heeft Linssen de motie nog tekstueel aangepast om tegenstanders te overtuigen, maar tevergeefs. Op verzoek van Lijst Linssen is er hoofdelijk gestemd. Uiteindelijk stemden alleen Lijst Linssen, D66, SP, BSD en Samen 0164 voor en is de motie met 11 vóór en 19 tégen verworpen.