Linssen wil Bravis hak zetten met blokkade op bestemmingswijziging

BERGEN OP ZOOM – In een spoedvergadering is de gemeenteraad dinsdagavond bijeengekomen om stoom af te blazen. Nagenoeg alle fracties -op raadslid Huismans na- zijn diep teleurgesteld over het vertrek van Bravis uit Bergen op Zoom. De teleurstelling reikt voor sommigen zó ver, dat ze een mogelijke bestemmingswijziging van het huidige ziekenhuisgebouw willen blokkeren om te voorkomen dat Bravis geldt verdient aan de ontwikkeling van de grond. Ton Linssen komt in juni, als alle procedures zijn afgerond, met een motie voor zo'n blokkade. "Geen cadeaus uit Bergen op Zoom", zo spreekt Linssen zijn collega's toe. "Bravis hoeft in Bergen z'n schoen niet te zetten: er komt niets in!" Ook andere fracties, zoals D66 en SP, willen dat het gebouw behouden blijft voor de zorg.

Wethouder Patrick van der Velden wil de Bergse raad dinsdagavond "een stukje reflectie meegeven." Het had alles weg van een politieke verliesverwerking. "Vanmorgen moesten we daadwerkelijk vernemen dat de keuze is gemaakt om richting Roosendaal te gaan", aldus Van der Velden. Het Bergse college had een voorstel uitgewerkt voor nieuwbouw bij Zoomland, in de bocht bij Philip Morris. Maar het plan is door de Bravis-directie in niet mis te verstande bewoordingen naar de prullenmand verwezen. Geen uitbreidingsmogelijkheden, slechts 12 beschikbare hectare vergeleken met 43 hectare in Roosendaal, en het langgerekte perceel sluit niet aan op de bouwplannen. Jammer, zo stelt de wethouder, want er is wel degelijk ruimte voor uitbreiding. Maar dat is in de afwegingen van Bravis niet meegewogen.

Twijfels over bereikbaarheid

Ook betwijfelt Van der Velden of het Roosendaalse Bulkenaar inderdaad zo bereikbaar is als Bravis-directeur Ensing tijdens de persconferentie heeft verklaard. Ensing beroept zich op een onderzoeksrapport van de RIVM. "We gaan het dossier kritisch bekijken, het is een té belangrijk proces om iemand op z'n woorden te geloven", aldus wethouder Van der Velden. "Daarom zullen we een analyse laten doen."

Zakelijke afweging

Van der Velden constateert dat Bravis "een zakelijke afweging heeft gemaakt." Voor de lokale bewindsman is  nu een vervolgfase aangebroken. "Want wat als over zeven jaar de locatie in Bergen op Zoom verdwijnt, wat krijgen we ervoor in de plaats en wat blijft behouden?" Daarover wil het Bergse college meer duidelijkheid van Bravis. De directie was overigens gevraagd om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn, maar daar is men niet op ingegaan -zo merkt de wethouder op. "Wel is Bravis bereid op een later moment met de raad in gesprek te gaan."

Reacties raadsleden

De meeste fracties reageren teleurgesteld, vaak met ingehouden emoties en gevoelens van onbegrip. Een aantal raadsleden heeft behoefte aan een analyse "van wat fout is gegaan"; niet om een zondebok aan te wijzen maar om ervan te leren. Vrijwel alle partijen richten nu de blik vooruit en benadrukken het belang van samenwerking; Bergen op Zoom en Roosendaal moeten immers op goede voet verder.

Zorg voor de toekomst

GBWP-voorman Aydin Akkaya stelt voor om een klankbordgroep op te richten "om alles in kaart te brengen" wat betreft de zorggedeelten die voor Bergen op Zoom behouden kunnen blijven. Veel raadsleden uiten hun teleurstelling en onvrede over de keuze van Bravis, maar lang niet iedereen is uit op wraak – zo blijkt tijdens het debat. "Geen rancunes, geen wraakgevoelens. Aan de slag voor onze inwoners en de inwoners van de regio: goede zorg voor de toekomst", aldus Peter van den Ouden (GroenLInks). Ook Joey van Aken (PvdA) merkt op: "Roosendaal blijft onze buurman en de normalisatie hebben we nodig, ook op andere vlakken, om samen vooruit te gaan." Er komt poliklinische zorg naar Bergen op Zoom, maar wat betekent het voor de capaciteit van huisartsen of voor tanteLouise", zo merkt hij daarbij op.

Minder complexe zorg

Carinne Elion van D66 ziet ondanks het vertrek van Bravis toch kansen voor Bergen op Zoom bij het binnenhalen van de minder complexe zorg. "Dáár moeten we met vol geschut op inzetten", zegt ze. Zij krijgt daarin bijval van Reinout Krijnen (Samen 0164), die opmerkt: "Acute zorg moet dicht bij huis zijn, de niet-acute zorg kan ingevuld worden door een specialist waarin je vertrouwen hebt en dat kan op afstand zijn."

Huilie-huilie

Voor Punt-raadslid Gertjan Huismans is het overduidelijk: Bergen op Zoom heeft door visieloos beleid de boot gemist ten gunste van Roosendaal. En dat is niet voor het eerst, consateert hij. "Jaren geleden heb ik het al voorspeld: zonder duidelijke visie wordt het NS-station een bushokje en het ziekenhuis een EHBO-post." Voor Huismans heeft het daarom geen zin om zinloos te treuren over het vertrek van Bravis. "Dat is huilie-huilie."