Linssen zet voet dwars bij studio-opleiding ROC

BERGEN OP ZOOM – "Een unieke kans voor onderwijs en werkgelegenheid in onze gemeente." Zo typeert wethouder Arjan van der Weegen (cultuur) de geplande nieuwbouw voor de studio-opleiding van het ROC in de Geertruidapolder. Het wordt een samenwerking van onderwijs, het Facilitair Bedrijf (FB) en streekomroep ZuidWest. Toegegeven, de investeringen van krap 3 miljoen euro zijn niet mis. "Maar er staan huurinkomsten tegenover." Alle wethouders zijn laaiend enthousiast, behalve Ton Linssen die weinig zin heeft in de nieuwbouw voor deze opleiding. Zoomvliet Studio moet het momenteel doen met een tijdelijk onderkomen dat nauwelijks volstaat.

Al jaren is de gemeente in overleg met het ROC over een goede huisvesting voor de studierichting Zoomvliet Studio: een mbo-opleiding voor audiovisuele producties en podium- en evenemententechniek. Hetzelfde geldt voor nieuwe huisvesting van het FB. "Hierover heeft de gemeenteraad in januari 2014 een besluit genomen", roept Van der Weegen in herinnering. En de oplossing is er nu. Een bestaand pand in de Geertruidapolder wordt ingericht voor drie organisaties die elkaar aanvullen. Omroeporganisatie ZuidWest zoekt namelijk al langere tijd naar een grotere ruimte en zou als medehuurder kunnen aanschuiven.

Kansrijke opleiding

Van der Weegen heeft er het volste vertrouwen in dat de plannen door de gemeenteraad gaan. En er is géén 'plan B', benadrukt hij. "Als dit niet doorgaat, dan vertrekt de opleiding uit Bergen op Zoom en zijn we 250 leerlingplaatsen kwijt. Een kansrijke opleiding waarbij de leerlingen al vaak na het eerste jaar een concrete baan in het vooruitzicht hebben."

Financiële risico's afgedekt

De drie organisaties kunnen elkaar aanvullen en dragen gezamenlijk de huurlasten. Voor de gemeente staan er forse investeringen tegenover: de gemeenteraad moet een financiering van 2,9 miljoen euro goedkeuren. Weliswaar zijn de financiële risico's afgedekt maar dit neemt niet weg dat het voorstel de gelederen binnen het college verdeelt.

Linssen meldt zich ziek

Wethouder Ton Linssen is tégen het voorstel omdat hij geen vetrouwen heeft in gesubsidieerde instellingen als het FB, geen heil ziet in aankooop van vastgoed en bovendien wil hij eerst een taakstellingsdiscussie van de raad afwachten, zo verwoordt Van der Weegen het standpunt van zijn collega-wethouder. Linssen zelf is niet in de gelegenheid om zijn minderheidsstandpunt zelf toe te lichten: hij heeft zich ziekgemeld.

Volste vertrouwen

De overige vier wethouders hebben echter het volste vertrouwen in de plannen. Bovendien: Zoomvliet Studio is één van de best draaiende studierichtingen in de regio. De kwaliteit van het onderwijs is hoog en de leerlingen kunnen in veel gevallen rekenen op een baangarantie. "Zowel nationaal als internationaal", zegt Van der Weegen. "Bij theaterproducties in Londen worden stagiaires van Zoomvliet studio ingezet. Dat zegt toch wel wat."

Commissiebehandeling en raad

Dinsdag worden de nieuwbouwplannen besproken in de raadscommissie voor Mens & Matschappij. Tijdens de raadsvergadering van 24 september zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen.

Illustratie: Artist impression (detail)/Gemeente Bergen op Zoom