LL/D66-motie van afkeuring over Eventum redt het niet

Wethouder Stinenbosch, tijdens een schorsingsmoment in de raadsvergadering van donderdagavond. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Wethouder Annette Stinenbosch wist vandaag een motie van afkeuring af te wenden, die vanavond in de raad op tafel kwam rondom het Eventum-debacle. Tijdens de begrotingsbehandeling dienden Lijst Linssen en D66 de motie in uit onvrede over het handelen van het college van B&W. Volgens de partijen heeft het college de financiele raadsverordening geschonden, door de raad vóóraf niet te informeren over de kostenoverschrijdingen. "Een schoffering van de raad", zo stelde raadslid Sander Siebelink (Lijst Linssen) in felle bewoordingen. Uiteindelijk stemden alleen D66, Lijst Linssen, SP, PvdA en fractie Samen0164 voor de motie; aanvankelijk had ook de BSD steun toegezegd maar deze partij kwam daarop terug, na het scherpe taalgebruik van Siebelink.

Wethouder Stinenbosch bleef bij haar uitleg dat de artikel 5 lid 3 van de verordening niet is overschreden en dat er een spoedeisend belang was. Zij deed de toezegging om er met de auditcommissie over in gesprek te gaan. Daarop paste D66 de strekking van de motie aan: het werd uiteindeijk een motie van treurnis, meldde D66-raadslid Carinne Elion, nadat zij om schorsing van de raadsvergadering had gevraagd. "Ik snap de toezegging van de wethouder maar er is een signaal dat afgegeven moet worden, het gaat tenslotte om een overschrijding van 1,1 miljoen euro", aldus Elion. 

Grote woorden

Evert Weys (GBWP) vond het "een actie van treurnis" dat een "motie van grote woorden ineens hier op uitdraait." Ook burgemeester Petter vond "het een beetje zuinig" dat de motie in stand gehouden werd, ook al is het in afgezwakte vorm, terwijl "de wethouder heeft toegezegd om met de raad in overleg te treden." Lijst Linssen stemde daarom als enige partij tegen het 2e concernbericht, omdat de gelden benut worden voor het Eventum. Ook stemde Lijst Linssen tegen de begroting voor 2019, evenals D66.

Overige moties

Voorts is een aantal overige moties ingediend. De voorstellen die werden aangenomen zijn: monitoring sociaal domein, een integraal en toegankelijk sociaal domein, aanpak leegstand bedrijfspanden, waterkwaliteit Binnenschelde, inundatiepark Fort de Roovere, lobbyist Doel, omroep ZuidWest, brede aanpak echtscheidingsproblematiek, aanpak schuldenproblematiek jongeren, Care Innovation Center, ruimte voor wooninitiatieven, aanpak ondermijning, Rent-a-Boa, bescherming bijen, Right to Challenge.