LL komt met motie van wantrouwen: ’90 procent zeker dat college valt’

BERGEN OP ZOOM – Ton Linssen dient donderdag een motie van wantrouwen in tegen het gehele college van B&W. Volgens de politieke voorman van Lijst Linssen is het beleid niet meer houdbaar, ook na het onlangs gepresenteerde feitenrelaas over zwembad De Schelp.

Hij verwacht een raadsmeerderheid te behalen vóór zijn motie. “Dus óók met steun van huidige coalitiepartijen”, zo stelt hij. Volgens Linssen is “met negentig procent zekerheid” te verwachten dat de coalitie nog tijdens het raadsdebat uit elkaar zal klappen.

Hele college verantwoordelijk

Het ‘politieke vuurwerk’ had Linssen al in december aangekondigd tijdens het presidiumoverleg van de Bergse gemeenteraad. Lijst Linssen wil niet alleen de portefeuillehouder ter verantwoording roepen maar het gehele college de wacht aanzeggen. “Wij houden alle college-leden verantwoordelijk”, aldus Ton Linssen. De positie van wethouder Stinenbosch lijkt inmiddels onhoudbaar geworden, aldus de voorman van LL. De kans dat zij donderdag zal opstappen noemt hij “honderd procent”. De kans dat de gehele coalitie van GBWP/VVD/CDA/GroenLinks klapt is volgens hem “levensgroot”.

BSD: college moet eer aan zichzelf houden

Overige politieke fracties reageren terughoudend. BSD-voorman Louis van der Kallen heeft zich gisteren kritisch uitgelaten over het feitenrelaas rondom De Schelp. Hij vindt, net als Linssen, dat het gehele college dient af te treden maar zal de motie niet al vóór de raadsvergadering mede-indienen. Van der Kallen vindt dat het college de eer aan zichzelf moet houden en hij wil de wethouders de kans geven om nog vóór de vergadering terug te treden. “Bovendien: een motie van wantrouwen hoor je tijdens het raadsdebat in te dienen en niet vooraf aan te kondigen”, zo stelt hij.

PvdA: zuivere discussie voeren

PvdA-voorman Joey van Aken pleit voor een open en transparant debat. “Er lopen nu allerlei zaken langs elkaar heen, want ook de crisis in de coalitie met falende dossiers en oplopende schuldenlast zorgen voor druk op de ketel.” Donderdag moet het vooral over het zwembad gaan, benadrukt hij. En een motie van wantrouwen heeft volgens Van Aken pas zin als alle informatie op tafel ligt. “Er is nu een feitenrelaas, maar blijft het daarbij? Of komt er nog meer tevoorschijn? Zolang we niet alles weten, kunnen we ook geen oordeel vellen.”

D66: Eerst het debat, dan pas een motie

Fractieleider Carinne Elion (D66) vindt het niet verstandig om vooruit te lopen op de raadsvergadering. “Eerst het debat, dan pas zo’n motie”, zegt ze. “Het gaat met het zwembad bovendien om een collectief probleem en daar heeft de motie geen antwoord op.”

CDA: motie bespreken binnen coalitie

Hans-Peter Verroen (coalitiepartij CDA) zegt “kennis genomen te hebben” van de motietekst en wil deze bespreken binnen zijn fractie én met de overige drie coalitiepartijen “om gezamenlijk tot een standpunt te komen.”

VVD: rekening houden met alle scenario’s

Fractievoorzitter Rian Govers van coalitiepartij VVD ondersteunt deze lijn. Ze zegt dat ze “op dit moment met alle scenario’s rekening houdt” maar wil inhoudelijk niet op de aangekondigde motie reageren. “Het is nog twee dagen vóór de raadsvergadering en het zwembad-debat. Er kan nog van alles gebeuren”, zegt ze.

GroenLinks: dinsdagavond opnieuw coalitieoverleg

Peter van den Ouden (coalitiepartij GroenLinks) bevestigt eveneens dat de coalitie een gezamenlijk standpunt voorbereidt. “Gisteravond zijn we als coalitie bij elkaar gekomen om de raadsvergadering van donderdag voor te bespreken en vanavond is er opnieuw een overleg. We zullen de motie van Lijst Lijssen daarbij zeker meenemen”, aldus Van den Ouden.

Klik hier om het feitenrelaas, over de renovatie van het zwembad De Schelp, als pdf-bestand te downloaden (via site gemeente)