LL, PvdA, D66: afvalbeleid is méér dan reststoffeninzameling

Een beleidsplan bestaat uit meerdere aspecten en dito afwegingen, zo stelt raadslid Siebelink namens de drie fracties. (Foto: Pixabay / Mabel Amber)

BERGEN OP ZOOM – De raadscommissie van 2 oktober, met daarop het veelbesproken afvalstoffenbeleidsplan, heeft nog niet plaatsgevonden en nu al is Lijst Linssen in de pen geklommen. Raadslid Sander Siebelink wil namelijk een 'integraal debat' voeren over het Bergse afvalbeleid en de discussie niet beperken tot uitsluitend de reststoffeninzameling. Daarom zou het college na de commissiebehandeling met een 'breder uitgewerkt voorstel' naar de raad moeten komen. Siebelink heeft dit woensdag de overige raadsfracties voorgesteld, waarin hij wordt gesteund door PvdA'er Adam Ahajaj en D66-voorvrouw Carinne Elion. 

"Een geval van voortschrijdend inzicht", zo noemt Siebelink zijn actie om twee weken vóór de commissiebehandeling aan de noodrem te trekken. Het debat was al een maand uitgesteld, omdat wethouder Andrew Harijgens in september de commissie niet kon bijwonen vanwege een dienstreis naar Denemarken. Daarom wil Siebelink het commissiedebat van 2 oktober wél laten doorgaan zoals gepland maar aansluitend het college de opdracht geven om het voorstel verder uit te werken en aanpassingen in de afvalinzameling te implementeren tot na deze discussie.

Effecten voor de bevoking

De raadsmededeling zoals die nu ter tafel ligt, betreft volgens Siebelink "slechts een onderdeel van het totale afvalstoffenbeleidsplan." Het gaat om een pilotproject met een gemeentebrede aanpassing van de inzamelfrequentie van huishoudelijk restafval met minicontainers. Maar het betreft volgens hem daarmee ook een beleidswijziging die een heel groot deel van de bevolking aangaat. Lijst Linssen, PvdA en D66 hebben er inmiddels behoefte aan om een integrale discussie te voeren over meerdere aspecten van het afvalstoffenbeleid. "Bovendien moet het huidige afvalstoffenbeleidsplan  worden herzien in 2020 en behelzen diverse overheidsplannen hoge doelen wat betreft het verminderen van het restafval", aldus Siebelink. 

Uitgewerkt voorstel komende maanden bespreken

Een beleidsplan bestaat uit meerdere aspecten en dito afwegingen, zo stelt Siebelink namens de drie fracties. "Die moeten we integraal kunnen bekijken. We zouden dan, tijdens de commissiebehandeling, het college moeten verzoeken een integraal voorstel voor te bereiden dat wij tijdens een van de eerstkomende maanden kunnen bespreken en dat uiteindelijk uitmondt in een raadsvoorstel. Op grond van de huidige raadsmededeling is die integrale afweging niet mogelijk."