Locatie Bravis nog geen gelopen race

BERGEN OP ZOOM – Onze burgemeester en vice-secretaris hebben het bestuur van Bravis aangeschreven over de nieuwe locatie van het ziekenhuis. Er leven grote zorgen en daarover wil de gemeente graag in gesprek.  

De brief is ondertekend door burgemeester Frank Petter en loco-secretaris Stijn Verstraten. Ze richten zich tot Bravis bestuursvoorzitter Hans Ensing en wijzen nog eens op de Zoomland locatie die Bergen op Zoom aangedragen heeft. Op basis van de door Bravis geformuleerde criteria vindt de gemeente Bergen op Zoom dat deze centraal gelegen plaats uiterst geschikt is, ook voor de kernen in de regio. Het zou zelfs leiden tot een verbetering van de aanrijtijden in het westelijk deel van het Bravis verzorgingsgebied, stelt de brief.

Dringend beroep

Kiezen voor een locatie die oostelijker ligt zou ten koste gaan van inwoners in het zuidwestelijk deel van West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland, schrijven Petter en Verstraten. Ze doen tevens een dringend beroep op Bravis om gemeentebesturen en inwoners actief te betrekken bij de besluitvorming en voelen zich daarin gesteund door een recente brief van minister Bruins aan de Tweede Kamer. Die schrijft:

“Ik heb Bravis nadrukkelijk gevraagd om bij de verkenning en de daaruit voortvloeiende besluiten – naast patiënten, de medezeggenschap, medewerkers en de medische staf – óók bewoners, gemeenten, huisartsen en verloskundigen, ambulancedienst, andere ziekenhuizen en ROAZ actief te informeren en te betrekken. Niet alleen na besluitvorming, maar juist ook vóór besluitvorming. Op deze wijze krijgen alle partijen de kans om hun bezwaren, afwegingen, zorgen en suggesties in te brengen in de gesprekken met de Raad van Bestuur, zodat deze meegewogen kunnen worden in het creëren van draagvlak en besluitvorming. Als de Raad van Bestuur uiteindelijk een beslissing neemt, zal hij daarbij inzichtelijk moeten maken op welke wijze hij de belangen van de inwoners en andere partijen, alsmede hun zorgen en suggesties, heeft meegewogen in zijn beslissing. Uiteindelijk zijn de Raad van Bestuur en de verzekeraars verantwoordelijk voor hun keuzes’’.

Informatie achtergehouden

Er is veel overleg tussen onze gemeente en die van Reimerswaal, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen. De regio heeft de indruk een informatieachterstand te hebben. Het is blijkbaar zelfs al voorgekomen dat andere colleges wel geïnformeerd werden door Bravis en ook de door de minister genoemde inwoners zijn vooralsnog niet betrokken bij de ontwikkelingen. Bergen op Zoom en de regio zouden graag officieel verslagen verstrekt krijgen van wat met andere gemeentebesturen wél al is besproken, al zijn ze blijkbaar al wel ingezien.

Verbazing

"U spreekt in dat verslag over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de spoedeisende hulp", schrijven Petter en Verstraten aan de Bravis bestuurder. Ze geven aan, net als Bravis, te vinden dat het concentreren van de diensten en expertise op één locatie essentieel is voor de kwaliteitsverbetering van de medisch specialistische ziekenhuiszorg. Maar er is ook verbazing: In de verslagen wordt die belangrijke bereikbaarheid en beschikbaarheid van de spoedeisende hulp worden niet genoemd.

Er geldt een norm van maximaal drie kwartier als het gaat om aanrijdtijd voor spoedeisende hulp, stelt Bergen op Zoom nog eens duidelijk. Over die 45-minuten beschikbaarheid zegt de minister dat Bravis met zowel gemeenten als inwoners in gesprek moet, alvorens er een besluit genomen kan worden. Zo ver is het tot nu toe niet gekomen en dus roepen de burgervader en loco-secretaris op hier alsnog snel werk van te maken.

Betere communicatie hard nodig

De communicatie laat sowieso te wensen over, stelt de brief: "Ons is onbekend of er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de belangen van gemeenten en inwoners worden verwerkt in het besluit of hoe er resultaatafspraken worden gemaakt op basis waarvan inwoners kunnen weten dat hun zorg is veiliggesteld en hoe." Er ligt wel een algemeen aanbod van het Bravis bestuur om nader in overleg te gaan. Daar is het college op zich blij mee, al zou ook de gemeenteraad daar in betrokken moeten worden.

Kaarten al geschud

Er wordt een gezamenlijke bijeenkomst voorgesteld in de brief aan Bravis. In ieder geval gaat daar aan de orde komen dat meerdere gemeentebestuurders in deze regio de indruk kregen dat de kaarten al waren geschud. Tevens wordt de oproep herhaald om niet de dialoog met burgers te vergeten, ook die hebben een hoop zorgen over de mogelijke ontwikkelingen.