Lokale D66 afdelingen bundelen hun bestuurlijke krachten

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt en ingekort door de redactie)

BRABANTSE WAL – De D66 afdelingen Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan voortaan onder de naam D66 Brabantse Wal verder. De bestuurlijke fusie moet zorgen voor professionalisering en continuïteit. De drie fracties blijven natuurlijk wel hun eigen politieke koers volgen.

Het was een unaniem besluit tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 13 januari. De leden zien vooral veel voordelen in de bestuurlijke fusie, zoals meer samenwerking en kruisbestuiving. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 startte een werkgroep met de voorbereidingen ervan. Die is verheugd dat het voorstel met zoveel draagvlak kan worden gerealiseerd.

Nieuwe bestuursleden

Van elke gemeente zijn twee leden afgevaardigd in het nieuwe bestuur om voldoende voeling te houden met de achterban en de drie politieke fracties.

Het nieuwe bestuur van D66 Brabantse wal ziet er als volgt uit:

  • Voorzitter: Koen Suijkerbuijk
  • Secretaris: Gert-Jan Heeren
  • Penningmeester: Gerhard Horstink
  • Talentontwikkeling en opleiding: Debbie Hoek-Kroon
  • Ledenwerving en -binding: Martien Musters
  • Campagne en communicatie: René de Schutter

Foto: D66 Brabantse Wal