Losliggende bestrating volgens PvdA gevaar voor fietsers

BERGEN OP ZOOM – In Tuinwijk is volgens de PvdA en buurtbewoners van de Rozenstraat sprake van een gevaarlijke situatie. Losliggende bestrating is met name voor fietsers niet zonder risico, wordt gevreesd.

Naar aanleiding van opmerkingen van buurtbewoners zijn PvdA-burgerlid Christy Lebeau en de fractie zelf gaan kijken in de Rozenstraat. Ze ontdekten dat de stenen in de Rozenstraat inderdaad los liggen en stelden vast dat dit leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers. Dit in een periode dat de straat veelvuldig wordt gebruikt vanwege de vier maanden durende afsluiting van de Zoomdam. De partij vraagt het college schriftelijk hiernaar te laten kijken en het op te lossen.

Gevaarlijke kruising

Tijdens het bezoek aan de buurt ontdekte de fractie nog een onwenselijke situatie. Het kruispunt ter hoogte van het Lupineveld zou erg onoverzichtelijk zijn en dat leidt blijkbaar dagelijks tot gevaarlijke manoeuvres van weggebruikers. Ook hier moet wat de PvdA betreft iets aan worden gedaan, meldt de partij aan B en W.

Foto's: PvdA BoZ