Louis van der Kallen vraagt alle dossiers randweg Zuid-West op

BERGEN OP ZOOM – In een op persoonlijke titel ondertekende brief vraagt Louis van der Kallen alle papierwerk op dat betrekking heeft op de werkzaamheden op, aan en om randweg Zuid-West. Hij wil zo voorkomen dat later bepaalde gegevens niet meer terug te vinden zouden zijn.

Een verzoek Wet openbaarheid van bestuur verstuur je op persoonlijke titel. De naam van de BSD, zijn politieke partij, valt dan ook niet in het schrijven. Van der Kallen geeft aan dat hij inzage wil in alle dossiers, die in algemene zin betrekking hebben op de aanleg van Randweg Zuid-West. Inclusief voorafgaande onderzoeken naar bijvoorbeeld grondstructuren, de geschiedenis van het gebied/tracé en grondgebruik, bedrijvigheid en kabels en leidingen, besprekingsverslagen, bestek en aanbestedingen.

Eerst afhandelen

Opvallend in de brief is de passage waarin hij aangeeft de stukken pas in te willen zien nadat alle werkzaamheden zijn afgerond en de gemeente de aannemer heeft betaald. Van der Kallen schrijft te willen voorkomen dat zijn inzage van de stukken en daaruit voortkomende bevindingen de uitkomst van die financiële afwikkeling beïnvloeden.Hij wil waarschijnlijk verwijten zoals in het dossier 'Bergse Haven' voorkomen. In die kwestie werd nogal eens gezegd dat zijn bemoeienis nadelig doorwerkte in de financiële afwikkeling.

Onderzoek

De brief geeft als reden voor het verzoek dat voorkomen moet worden dat bepaalde gegevens straks niet meer zijn terug te vinden omdat van de archiefwet niet alles bewaard hoeft te worden. Louis schrijft dat "voor een gedegen onderzoek" het van belang is dat wel alle digitale en papieren dossiers bewaard blijven. Wat hij met dat onderzoek bedoelt wordt niet vermeld.