LPS en ’t Rijks ontwikkelen programma voor schakelonderwijs

Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van bestuur van LPS, Els Kooijmans (links op de foto) en RSG-directeur Léon de Rond van RSG 't Rijks ondertekenden maandagmorgen de samenwerkingsovereenkomst. Dat gebeurde in de theaterzaal van 't Rijks aan de Burgemeester Stulemeijerlaan. Na de formaliteiten was er een vrolijk moment met een flashmob-dans van jonge scholieren, onder leiding van docent Volkan Tasdan. (Foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De Lowys Porquinstichting (LPS) en de regionale scholengemeenschap ’t Rijks slaan de handen ineen. Leerkrachten van beide organisaties gaan de komende twee jaar samen aan de slag om een programma te ontwerpen voor een vloeiende overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs: "Zij werken aan onderwijs dat alle leerlingen stimuleert in de ontwikkeling van vaardigheden die hen bovendien verder brengt in de toekomst." Het programma richt zich niet op een specifieke doelgroep, zoals het nieuwe 10-14 schooltype, maar moet volgens de twee organisaties 'voor iedere leerling van betekenis zijn'. Vooralsnog gaat het om een pilotproject. De samenwerking is vanmorgen bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieverklaring door LPS en RSG 't Rijks.

Een vloeiende schakel is voor ieder kind van belang, zo stellen de twee samenwerkende organisaties. LPS is een koepelorgansatie voor onder meer basisonderwijs; RSG 't Rijks biedt voortgezet onderwijs op het niveau van mavo, havo en vwo. Binnen het schakelprogramma ontwerpen leraren samen onderwijs dat op termijn kan worden toegepast in elke school, in elke klas, ongeacht het schooltype – aldus LPS en 't Rijks. "We laten ons niet belemmeren door een vast systeem, maar maken juist gebruik van flexibele mogelijkheden om passend onderwijs te bieden." Zo worden de jonge tieners gecoacht in onder meer ondernemerschap, zelfstandigheid en het ontwikikelen een kritische en onderzoekende houding. Het leerprogramma wordt de komende maanden ontwikkeld en het is de bedoeling dat het schakelonderwijs per 1 augustus 2019 op de scholen van LPS en op 't Rijks wordt ingevoerd.

Gelijke kansen voor gelijke talenten

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet volgens standaarden, aldus LPS en 't Rijks. "Leren is geen lineair proces. In het Nederlandse onderwijssysteem nemen we kinderen echter de maat en daarmee plaatsen we hen nog altijd in een hokje. We kunnen dat niet zomaar veranderen, omdat het bij wet zo is geregeld. Wat we wel kunnen beïnvloeden en willen verbeteren is dat wijzelf alert zijn op de ontwikkeling van kinderen." LPS en ’t Rijks streven met het programma naar gelijke kansen voor leerlingen met (on)gelijke talenten. "Niet elk kind heeft evenveel talenten. Maar ook niet elk talent krijgt evenveel kansen. Leerkrachten kunnen daarin het verschil maken. De scholen van LPS en ’t Rijks beschikken over uiteenlopende mogelijkheden om kinderen uit te dagen in hun ontwikkeling. Waar we beter in willen worden is het gezamenlijk aansluiten bij de talenten van kinderen en uitgaan van dat wat ze echt kunnen. Wij hebben het vertrouwen dat onze leraren veel expertise in huis hebben om een context te creëren die kinderen in staat stelt hun competenties te ontwikkelen."