Makelpunt Brabantse Wal bleek grotendeels overbodig in deze gemeente

BERGEN OP ZOOM – Woensdag liet het college weten de stekker te trekken uit Makelpunt Brabantse Wal, een initiatief dat ruimtes van maatschappelijke organisaties aanbood ter gebruik aan onder meer clubs en verenigingen. De subsidie wordt stopgezet omdat er bijna geen gebruik van het aanbod werd gemaakt. Het zal door weinigen gemist worden.

Oorspronkelijk is het idee achter het Makelpunt ontstaan in Utrecht en best een aardig aantal gemeente namen het over. Scholen, wijkcentra, gemeentelijke organisaties en verwante instellingen beschikken over de nodige ruimtes die een flink aantal dagdelen, waaronder veel avonden, niet worden gebruikt. De basisgedachte is om die voor een betaalbaar tarief te laten gebruiken door anderen en daarmee ruimte te creëren voor het lokale verenigings- en sociale leven.

Niet aantrekkelijk

Makelpunt Brabantse Wal is in de twee jaar dat het hier bestond niet echt van grote toegevoegde waarde gebleken. Er sloten zich vijf aanbieders van ruimtes aan en daar is niet vaak gebruik van gemaakt. De bedragen die werden betaald wogen vaak niet op tegen de kosten van verwarming, verlichting en personeel dat moest blijven. Dat maakte het initiatief voor veel organisaties bij voorbaat al niet aantrekkelijk. Maar er speelt in Bergen op Zoom ook iets anders, vertelt Anita Karremans van Samen in de Regio. Het was en is hier voor bijna iedereen al prima geregeld, maar dan op ander wijzen.

Voegde te weinig toe

In deze gemeente en regio regelen veel clubs en organisatie onderling dergelijke zaken, vertelt Karremans. Voor een deel ook via Samen in de regio, een organisatie die in een veel breder kader vraag en aanbod bij elkaar brengt. Tussen zowel overheid, zorg en onderwijs als bedrijfs- en verenigingsleven. “Er is van alles gedaan om het Makelpunt onder de aandacht te brengen”, vertelt ze. “Maar het voegde hier niet heel veel meer toe aan wat al gebeurde.”

Geprobeerd

Niet alleen het kostenaspect speelde een rol, volgens de Samen in de Regio directeur. Ook niet alles mag overal zomaar. Sportclubs bijvoorbeeld hebben vaak mooie kantines, maar daar mogen in principe alleen club-gerelateerde activiteiten plaatsvinden. Karremans: “De vraag is ook of er wel echt sprake van ruimtegebrek was. Juist omdat veel verenigingen heel veel onderling al hadden geregeld.” Ze voegt er relativerend aan toe: “Maar soms weet je ook pas of iets werkt als je het probeert.” En natuurlijk maakt ze nog even reclame voor haar organisatie. Wie toch iets zoekt, is van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij Samen in de Regio.

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander wijst er ook nog op dat een ander samenwerkingsverband: Ontmoeten in de Wijk, zich eveneens bezig blijft houden met dit soort zaken. Bijvoorbeeld door de bezetting en invulling van wijkcentra te verbeteren.