Manager Gebouw-T: “We doen het juist heel goed!”

BERGEN OP ZOOM – De afgelopen dagen was er in de media het een en ander te doen over de tekorten bij Gebouw-T. De gemeentelijke bijdrage is niet voldoende om het budgettair te redden, er moet jaarlijks 150.000 euro bij. De reacties van lezers en zelfs politici zijn hier en daar niet mals. Er vallen termen als ‘wanbestuur’, ‘gemeenschapsgeld opstrijken’ en ‘ongeoorloofde staatssteun’. Ook VVD-raadslid Rian Govers-Gabriëls is kritisch. Ze vraagt zich op Facebook af: “Is dat nu een taak voor de gemeente???” Gebouw-T manager Gertjan de Koster reageert op de commotie.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

De manager opent het gesprek met de opmerking dat hij het een goede zaak vindt dat de gemeente meekijkt bij de exploitatie van een culturele voorziening. Hij wil tevens een korte stap terug maken, richting de totstandkoming en oorsprong van de plannen; “Het idee was en is een laagdrempelig poppodium met veel vrijwilligers, dat was ook toen al de wens van de gemeente. Er is toentertijd een plan en bijbehorende begroting opgesteld. Daar waren wij, het team dat nu de uitvoering als taak heeft, niet bij betrokken. We hadden dan vanuit onze ervaring waarschijnlijk anders geadviseerd. Dit is niet het eerste poppodium dat we mee hebben helpen opzetten en groot hebben gemaakt.”

Extra investeringen

De gemeente erkent in een schrijven aan de raad te voorzichtig te zijn geweest in de schattingen. Het college stelt daarom voor de gemeentelijke bijdrage op te schroeven van 226.000 naar 376.000 euro per jaar. Te lezen valt dat de Stichting Poppodium er bedrijfsmatig niet goed voor staat; “Dit komt omdat in het haalbaarheidsonderzoek diverse aannames zijn gedaan die achteraf grotere financiële gevolgen hebben dan gedacht.” Volgens De Koster is met name de investering in techniek aanzienlijk groter dan vooraf ingeschat. Hij vertelt: “In de opstartjaren hebben we nog de nodige landelijke subsidies weten te krijgen maar ook dat houdt een keer op.”

‘Verhoudingsgewijs valt het juist mee’

Ten opzichte van andere -al dan niet lokale- culturele voorzieningen en landelijke poppodia scoort Gebouw-T juist erg goed, als het gaat om grotendeels de eigen broek ophouden. Gertjan vertelt: “Het lukt ons om 70 procent van de begroting zelf binnen te halen. Met entreegelden, andere subsidies en middels sponsoring. Dat is veel meer dan de meeste andere culturele voorzieningen, in deze gemeente maar ook elders. Verhoudingsgewijs kosten we dus niet eens zo veel. Die extra 150.000 is vooral nodig om als organisatie financieel gezond te blijven en ook de komende jaren het gevraagde niveau te kunnen behouden. Serieuzere bands en acts komen niet als je niet aan een minimale technische standaard kunt voldoen, om maar eens wat te noemen.”

Bijdrage is nodig voor het behoud

Of de ticketprijs verhogen een optie is? Koster: “Heel simpel, nee! Je prijst jezelf dan uit de markt. Bookers en programmeurs van organisators als Mojo Concerts doen dan gewoon geen zaken meer met je en kiezen voor andere zalen. Als we een aanbod willen houden dat van toegevoegde waarde is voor de stad, als we cultureel en maatschappelijk mee willen blijven tellen, dan is die extra bijdrage echt nodig.” Dat is ook de conclusie van een extern onderzoeksbureau. Het is ruim vijf jaar geleden verkeerd ingeschat door de mensen die toen de basisplannen opstelden. Het is nu zaak om dat te repareren als Bergen op Zoom die culturele en maatschappelijke meerwaarde wil behouden.

Foto: Hans-Jorg van Broekhoven