Markiezenhof op weg geheimzinnigste museum te worden

BERGEN OP ZOOM (ingezonden mededeling, bewerkt door de redactie) – Op donderdag 7 november gaven wethouder Evert Weys en directeur Cultuurbedrijf Bergen op Zoom Cees Meijer het startschot voor de herinrichting van de Blauwe Zaal, Kleine Galerij en vier Stijlkamers in Museum het Markiezenhof. Deze herinrichting maakt deel uit van de ambitie om het geheimzinnigste museum te worden. Precies een jaar later, in het weekend van 7 en 8 november 2020 worden de ruimtes opgeleverd. “Op de eerste verdieping bevinden zich dan een experience, ‘Geheimen Galerij’ en Centrale vertrekhal voor geheimzinnige ontmoetingen,” vertellen projectleiders Jesse van Tetterode en Claartje Rijkers.

Het museum is al langer op weg naar een ander soort museum. Leidend hierbij is het concept ‘Publiek geheim, geheim publiek’. Hiermee richt het Markiezenhof zich specifiek op het zinnige van het hebben, houden en delen van geheimen. "Voor zo ver ons bekend is er op dit moment nergens in de wereld een museum dat zich specifiek richt op de toegevoegde waarde van geheimen," vertelt Jesse, "Dit maakt het concept zo uniek en ons straks tot het geheimzinnigste museum, misschien wel van de wereld." Zo wil het museum nog toegankelijker en aantrekkelijker worden voor inwoners, dagjesmensen en toeristen en als centraal station voor Bergen op Zoom en de Brabantse Wal de stad op de kaart zetten.

Experience

Het komende jaar worden in totaal zes ruimtes op de eerste verdieping van het museum aangepakt. Onder andere in samenwerking met professor storytelling Moniek Hover, Breda University en geheimenexperts Elvis Kaltofen en dr. Andreas Wismeijer. De Stijlkamers blijven bijna geheel intact. Er wordt een beleving voor jong en oud toegevoegd rondom het verhaal over een geheime liefde van markiezin Marie Anne van Arenberg. De Kleine Galerij wordt compleet opnieuw ingericht en verandert in een ‘Geheimen Galerij’. Hier ontdekt de bezoeker de waarde van geheimen en staan dilemma’s centraal, geheel interactief. Het oudste complete brilletje van de wereld speelt hierbij een belangrijke rol. “Het museum wordt meer dan alleen kijken en bordjes lezen,” vertelt Claartje, “Bezoekers worden geactiveerd iets te doen, keuzes te maken en het verhaal in te duiken.”

Centraal vertrekpunt

De grootste transformatie krijgt de Blauwe Zaal. Studio Pronk, de museumbouwer voor deze zaal, is verantwoordelijk voor een geheel nieuw ontwerp en inrichting van deze zaal. Een mysterieuze ‘centrale box’ wordt – met een spel van licht, geluid en beelden – het spektakelstuk. Hier ontdekt de bezoeker waarom het thema ‘geheimen’ zo goed past bij Bergen op Zoom met haar verleden als vestingstad. Daarnaast is het een kruispunt van ‘geheimzinnige’ verhalen en worden bezoekers geprikkeld meer te gaan ontdekken, zowel binnen als buiten het museum. “We verbinden het thema ‘geheimen’ aan authentieke verhalen uit de regio,” vertelt Claartje, “en mensen kunnen straks ook hun eigen geheim achterlaten.” Zo dient de Blauwe Zaal straks als hét centrale vertrekpunt voor geheimzinnige ontmoetingen voor het museum, de stad en de gehele Brabantse Wal.

Aan de slag

Om tot dat punt te komen moet nog veel werk verricht worden. Eerder is de begane grond gratis toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor wisselende exposities met partners uit de regio. Ook is het museumcafé gemoderniseerd en zijn de ‘Schatkamers’ aangepast met extra beveiliging en voorzien van eersteklas klimaatbeheersing om aantrekkelijk te zijn voor samenwerkingen met andere (grote) musea, zoals het Rijksmuseum. Nu zijn de prominente ruimtes op de eerste verdieping aan de beurt voor het verder doorvoeren van het concept. Directeur Cees Meijer: “Een groot project, dat het concept echt tot zijn recht gaat laten komen. Dankzij de expertise die we nu als Cultuurbedrijf in huis hebben is het mogelijk zo een grote stap te zetten." De datum voor dit startschot is niet toevallig gekozen; "We zijn bewust vandaag naar buitengekomen met deze plannen, want precies over één jaar vindt het openingsweekend plaats," legt Cees uit. Op 7 en 8 november 2020 openen tegelijkertijd de nieuwe expositie Koele Wateren, in samenwerking met het Rijksmuseum, en zijn de zalen ‘nieuwe stijl’ voor iedereen toegankelijk.

Subsidie Provincie Noord-Brabant

Het is gebruikelijk voor musea om elke zeven á acht jaar aanpassingen te doen aan de presentatie van de vaste collectie. Bestaande middelen worden ingezet om invulling te geven aan de uitvoer van het beleidsplan en deze herinrichting. Door de provincie is een extra subsidie toegekend voor de realisatie van de herinrichting. Hiermee ondersteunt Noord-Brabant het structureel vernieuwen van de manier van het tonen van de collectie en het realiseren van een toekomstbestendige publieksactiviteit door de aantrekkelijkheid van het Stadspaleis te vergroten.

foto: Cultuurbedrijf / artist impression: Studio Pronk