Masterplan Scheldebalkon gepresenteerd door gemeente en Stadlander

BERGEN OP ZOOM – Woensdagmorgen is in Cafe Atelier, de nieuwe daghoreca in de voormalige eetruimte van de Scheldeflat, een masterplan gepresenteerd voor de herontwikkeling van het Scheldebalkon in de wijk Fort-Zeekant. Wethouder Patrick van der Velden en bestuurder Ton Ringersma ondertekenden een tientallen pagina’s dik akkoord.

Samen gaan Stadlander en de gemeente de komende jaren investeren in het herindeling van de wijk. Er komt de nodige nieuwbouw en veel aandacht voor veiligheid, groen en een betere verkeerssituatie. Met oog voor het karakter en de sfeer van de buurt, met veel sociale contacten en als stadsdeel waar mensen nog tijd hebben voor een praatje.

Groen

Er moeten vooral de nodige levensloopbestendige en energiezuinige woningen bij komen, die geen van allen nog gasaansluitingen krijgen. Verder wordt ingezet op een gevarieerde wijk, dus er komen ook zeker koopwoningen bij. De samenwerking zorgt er onder meer voor dat bouwbedrijven aan beide voorzieningen kunnen werken, wat de realisatie effectiever maakt.

Qua bouw wordt rekening gehouden met de glooiing van de Brabantse Wal en er komt de nodige ruimte voor groen, waaronder een klein buurtpark bij de Schimmelpennincklaan en in het midden van de wijk Park Belvedère. De bestaande groenstrook aan de Casper Fagellaan wordt daarvoor doorgetrokken tot aan de Scheldeflat. Niet alleen vanwege de leefbaarheid, ook om hittestress en overtollig regenwater tegen te gaan. Bewoners gaan volop bij de inrichting betrokken worden, beloofde de wethouder.

Variatie

De hoogteverschillen van die Brabantse Wal moeten veel beter zichtbaar worden door de nieuwe inrichting. Er komt dus meer variatie in de hoog- en laagbouw en  zoals bij de Schimmelpennincklaan. En er wordt niet alleen nieuwbouw gerealiseerd. De flat aan Van Bleiswijkstraat wordt gerenoveerd en die werkzaamheden vangen al in juli aan. Daarnaast wordt er veel gesloopt (330 woningen) om plaats te maken voor nieuwe Nul-op-de-Meter woningen.

Verkeer en parkeren

De verkeersstructuur gaat eveneens danig op de schop. Met het doortrekken van de Borgvlietsedreef tot aan de Markiezaatsweg en een goede verbinding tussen de Augustalaan en Scheldelaan moet de bereikbaarheid van de buurt verbeteren. De Casper Fagellaan wordt autovrij maar blijft een belangrijke route voor wandelaars en fietsers. De Van der Heimstraat gaat verdwijnen.

Er is tevens veel aandacht voor parkeren, aldus het persbericht van de gemeente en Stadlander. Overal dienen voldoende parkeerplaatsen te komen, veelal op binnenhoven en met parkeervakken. Uitgangspunt is dat bewoners hun auto’s op eigen terrein zetten en voor bezoekers wordt ruimte gecreëerd langs de openbare weg.

Planning

De eerste graafmachines zijn al wel bezig maar voor een deel van de plannen moeten nog wat stappen worden doorlopen alvorens zeker is dat ze doorgaan. De Raad van Commissarissen van Stadlander buigt zich in oktober over de samenwerkingsovereenkomst en er moet nog een wijziging van het bestemmingsplan in de wijk komen. Daarover wordt de gemeenteraad dit najaar geïnformeerd en gevraagd om een uitspraak. Pas daarna kan het gehele ontwerpbestemmingsplan een aantal weken ter inzage worden gelegd en daar kunnen nog bezwaren op komen.

Het zal in ieder geval 2019 zijn, alvorens zeker is dat de plannen werkelijk allemaal uitgevoerd kunnen worden. Daarna wordt in fases begonnen aan de enorme opknapbeurt. De direct omwonenden zijn dinsdagavond geïnformeerd over de voornemens. In juli krijgt de wijk een nieuwsbrief waarin het masterplan wordt toegelicht.