Me sprake nog eve mette Misterie Dweil

BERREGE N'OP ZOOM / KRABBEGAT – ’n Gròòtere Vastenavendlief’ebber as de Misterie Dweil is t’r bekant nie te vinde n’op ’t westelek allefrond. Toch in ieder geval ginne n’ééne die zo verknocht is aan d’n Optocht. Tot nou toe bleef 't bij dròòme n'over zellef mee doen. Mar di jaar komtèèr ’n end aan…

Via ‘n stadgenòòt die liever anneniem bleft zijn me toch in ketakt gekomme mè diejen Misterie Dweil. En zowaar, die stemde ok nog in mè d’n kort intervjoewke. Op ’n g’eime plek netuurlijk, die me nie magge verraaje, mar ’t was bij D’n Engel. Dèèr sprake me n’eve mè deze g’eimzinnege n’optochtfenaat. Nou, spreke… ’t Was veral gebaretaal die me trugkrege. D’r kwam gin woord uit, me wete nog ginééns of ’t nou ’n éérschap of ’n dame n’is.

Voreg jaar sloog de vonk over

’t Is verrassend oe ver ge mè d’ande n’en voete nog ken komme, intervjoewsgewijs. Wij stelde gewòòn de vrage en krege gròòte, werreme gebare trug. Zo kwame me toch wel wa te wete. Bevobbeld da d’t idee om ’n vorrem te gaan geve n’aan die brandende liefde voor d’n Optocht al bekant ’n jaar geleeke n’ontston. Voreg jaar tijdes de stoet der stoete, om persies te zijn. Toen sloog de vonk pas echt over, en kort dèèrop besloot onze n’eld van di ver’aal om mee te gaan doen.  Allééneg ’n goei idee vinde was nog niet zo makkelek. IJ (of zij, me wete n’t nie) è meerdere brieve n’aan ’t Prinseske geschreve d’r over mar ’t duurde n’eve voor of da t’r wa trug kwam.

Oproep

Geduld is echter ’n schòòne zaak, ok in Berrege. Op twalef november kwam t’r ’n briefke trug, van ’t Prinseske! Z’ad mè Prins Nilles III d’r over gesproke n’en zo ware z’op ’t idee gekomme n’om de Krabbe te vrage of ze gin leuteg onderwerrep wiste voor d’n Optocht. Nou da was nie tege dòòvemansore gezeed! D’r kwam ’n oproep, d’r kwame n’inzendinge (en ééle goeie n’ok) en d’r wier t’r één uitgekoze vorege week, ok in D’n Engel. De Misterie Dweil is stikblij mè d’t idee van Pim Uijges, da d’t uiteindelijk geworre n’is. D’r wor de kommende weke in ’n klein schuurke, erreges in’t Krabbegat, dus éél ard gewerrekt aan ’n g’eim prejekt. Wa d’of da d’t wor ziede vaneiges. Agge teminste naar d’Optocht kom kijke.

Wilde de Misterie Dweil vollege bij de voorbereijinge voor d'n Optocht? Dat ken via Instagram.