Medewerkers Facilitair Bedrijf zijn boos en kondigen prikacties aan

BERGEN OP ZOOM – In een verklaring laten medewerkers en vrijwilligers van het Facilitair Bedrijf weten enorm boos te zijn op het Bergse stadsbestuur. Na ongeveer een half jaar aan het lijntje te zijn gehouden, voelen ze zich nu gewoon aan de kant geschoven. Ze hoeven niet meer terug te komen, zou door de gemeente zijn gezegd tegen het FB-bestuur.

Op 29 december moet het FB de sleutels van de verschillende accommodaties inleveren, is aan het zittende bestuur medegedeeld. Ook is volgens een door de medewerkers opgestelde verklaring te kennen gegeven dat ze vanaf 1 januari 2020 niet meer nodig zijn. Een klap in het gezicht van de vrijwilligers én medewerkers die hier onder meer werkzaam waren via UWV, re-integratietrajecten, WVS, Kwadrant en Stichting Samen Werken. Dat stelt de inmiddels ontslagen FB-directeur Gertjan Huismans, die het schrijven bij de redactie kwam overhandigen namens de medewerkers.

Niet meer nodig

“Dagelijks waren er gemiddeld zestien mensen bij ons aan het werk”, ligt Huismans toe. “Op jaarbasis staken zij zo’n 17.000 uren in de Bergse samenleving.” Hoe al dat werk straks wordt opgepakt is voor iedereen onduidelijk maar blijkbaar vindt de gemeente alle inzet van deze mensen niet meer nodig, en dat steekt! Ook de afgelopen periode is door de verschillende teams keihard doorgewerkt, bijvoorbeeld tijdens alle activiteiten rondom 75 jaar bevrijding en het veelgeprezen Supersum. De medewerkers hadden hierdoor eigenlijk nog niet echt tijd gehad om stil te staan bij wat hun boven het hoofd hing, valt te lezen in de verklaring. Mede daarom kwam de recente mededeling aan als een extra koude douche. Ze realiseren zich nu pas echt: over zes weken is het klaar!

Prikacties gaan niet opnopgemerkt blijven

Het bestuur heeft de medewerkers gevraagd gewoon door te werken tot eind december maar de motivatie is inmiddels ver te zoeken. De spanning en boosheid nemen toe, zeker nu is gebleken dat er door de gemeente ook al wordt gesproken met klanten van het FB, zonder dat daar de huidige medewerkers bij worden betrokken. Gezien de alle jaren getoonde inzet aan verenigingsleven en gemeente komt het hard aan, dusdanig dat is besloten prikacties te gaan houden.

Er zal de komende weken dus wel eens een deur gesloten blijven of iets niet worden geleverd. Dat levert mogelijk hinder op voor het verenigingsleven maar voelt als een laatste middel om nog een noodkreet te laten horen, meldt de brief. Er wordt niet alleen gehoopt op begrip hiervoor maar tevens op solidariteitsacties van clubs en verenigingen, “want het is geen pretje om te horen dat we over 6 weken geen werk meer hebben.”

De aankondiging van de acties sluit af met een stukje tekst dat de emoties onderstreept:

Wij hopen niet dat ook de stad hinder gaat ondervinden. Het zal toch jammer zijn als traditionele feesten niet door kunnen gaan. 
 
“Waar uw applaus begint” –  eindigt het onze!