Meer digitaal contact in het Bravis ziekenhuis de komende jaren

In het Bravis ziekenhuis kunnen 4 op de 5 poliklinische patiënten digitaal contact opnemen met hun zorgverlener. Bravis gebruikt daarvoor de app BeterDichtbij.

Het ziekenhuis startte twee jaar geleden met vier poliklinieken. Inmiddels werken twintig van de vijfentwintig poliklinieken met de app. Tot nu toe gaat zo’n vijftig procent van alle patiënten in op de uitnodiging om de app te gebruiken.  
 
Niet alleen voor vragen is het contact via de app laagdrempelig. Soms is een extra afspraak niet nodig, omdat digitaal vinger aan de pols gehouden kan worden. Ingrid Rietveld, internist en lid van de medische staf: “Als ik een patiënt doorverwijs naar een ander ziekenhuis, dan is het prettig dat een patiënt via de app een korte terugkoppeling kan geven. Maar ook bij het uitschrijven van nieuwe medicatie plande ik voorheen regelmatig een belafspraak in om te horen hoe het gaat. Als patiënten nu via de app laten weten dat ze last hebben van bijwerkingen, dan kan ik direct andere medicatie voorschrijven. Ik hoef daar geen aparte controle-afspraak meer voor in te plannen.” 

 
Digitale zorg 
Bianka Mennema, voorzitter Raad van Bestuur: “Meer digitaal patiëntencontact past bij onze visie waar zorg niet alleen plaatsvindt binnen de muren van het fysieke ziekenhuis, maar ook steeds meer bij samenwerkende zorgverleners, Bravispunten of gewoon thuis. 

De app is een mooie toevoeging in de communicatie met onze patiënten. Ook op andere manieren zetten we in op verdere digitalisering. Zo vindt inmiddels 29 procent van onze consulten digitaal (telefonisch of digitaal) plaats, hebben zo’n 900 patiënten zelf hun gezondheidswaarden gemeten met de thuismeten app en zijn er plannen om samen met onze zorgpartners een regionaal monitoringscentrum op te zetten. Ook kunnen huisartsen met meekijkconsulten hun vragen rechtstreeks stellen aan de arts van het ziekenhuis. Daardoor hoefde in 80 procent van de gevallen een patiënt niet meer doorverwezen te worden naar de specialist van het ziekenhuis.”

Het mooie nieuws is dat deze cijfers blijven groeien. Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur: “Digitalisering is een belangrijk thema voor het ziekenhuis. Je kunt er niet omheen dat digitalisering een belangrijke rol speelt bij de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg, nu en in de toekomst. Het is daarom ook een van de pijlers van onze visie 2030 ’Het nieuwe Bravis’ ”.
  
DigiTuin  
Bravis zet in op een verdere digitalisering, maar niet iedere patiënt is digitaal vaardig. Daarom heeft Bravis op beide locaties een DigiTuin. Hier begeleiden vrijwilligers patiënten stap voor stap bij digitale ontwikkelingen, zoals BeterDichtbij, beeldbellen en het inloggen in het digitale patiëntendossier MijnBravis. Ook op de Bravispunten zijn medewerkers aanwezig om patiënten te helpen bij de beeldbel-consulten.