Meer lokaal en regionaal nieuws door rijkssteun voor streekomroep ZuidWest

ZUIDWEST-BRABANT – Directeur Maarten van den Boom is blij. Streekomroep ZuidWest krijgt geld van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De omroep gaat dat geld gebruiken om de journalistieke kwaliteit en capaciteit te versterken. Er komen meer nieuwsuitzendingen en verdieping in de berichtgeving.

Streekomroep ZuidWest is één van de twintig lokale omroepen in Nederland die meedoen aan de pilot ‘Professionalisering lokale omroepen’. Het Rijk stelt hiervoor 2,85 miljoen euro beschikbaar. Normaal gesproken zijn subsidietrajecten langdurende procedures maar deze keer liep dat anders. “We hadden een maand om een plan in te dienen”, vertelt Van den Boom. “Natuurlijk hadden we al ideeën en die wisten we vrij snel concreet te maken.”

Ombudsfunctie

Vooral het idee van een ombudsfunctionaris, die een vast aanspreekpunt moet zijn voor inwoners die ergens mee zitten, viel erg goed bij het Stimuleringsfonds. De oproepdirecteur legt uit: “Via deze schakel met de samenleving hopen we natuurlijk ook aan nieuws te komen, dat de redactie vervolgens verder op kan pakken.” Verder is hij erg blij met de waardering die spreekt uit de toegekende financiële injectie. Die laat zien dat de gepresenteerde plannen in de smaak zijn gevallen. “Het luidt een nieuwe fase in voor onze omroep, met een behoorlijke professionaliseringsslag. We gaan vanaf maart met een journalistiek team aan de slag en in april van twee naar drie nieuwsuitzendingen per week. Vanaf het najaar moeten we op alle werkdagen een nieuwsblok hebben.”

Aanvulling

De oproepman ziet wat ZuidWest gaat doen als een belangrijke aanvulling op de lokale en regionale nieuwsvoorziening. “We zullen natuurlijk veel met video werken, dat is al anders dan wat er nu aan aanbod is. Er is echt behoefte aan die vorm van verslaggeving en nieuwspresentatie. Nu we die stabiele basis hebben kunnen we eindelijk de plannen die er al heel lang liggen ook werkelijk waarmaken.”

Foto: Omroep ZuidWest / Pepijn Vermunt