Meer vraagtekens dan antwoorden bij plan Buitenplaats

Hoe verder de besluitvorming vordert, des te meer vraagtekens plaatst de politiek bij het ontwerp-bestemmingsplan Buitenplaats. Diverse fracties eisen nu een aanvullend, onafhankelijk milieuonderzoek. (Foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Gisteravond was in het stadhuis de commissievergadering Stad&Ruimte, waarin het gewijzigde bestemmingsplan Buitenplaats Bergen op Zoom (voormalige camping Heidepol) werd behandeld. Omdat er tijdens de eerdere Beeldvorming nog zoveel onduidelijkheden waren, was die bijeenkomst best heftig. Ook gisteravond zat de publiekstribune weer vol met omwonenden en belangstellenden.

door: Bea Demmers

De aftrap werd gegeven door GWBP. Raadslid Piet Roosendaal vroeg zich af om hoeveel bezoekers het nu eigenlijk ging op jaarbasis, dat was hem nog steeds niet helemaal duidelijk. Het hoofdgebouw van 3.000 m2 (en 10 meter hoog) leek hem toch ook wel wat groot. Een gebouw van 2.500 m2 leek de GBWP wel voldoende. Omdat het gebouw een schuin dak heeft werden deze getallen vermenigvuldigd met de factor 2,5. Eerst dus een totaal oppervlakte van 7.500 m2, gereduceerd naar 6.250 m2. Nog best groot…

CDA

Het CDA had eens een rondje langs campings gemaakt. Zij kwamen nergens zo'n groot centraal gebouw tegen als hier, dus welke noodzaak was er voor een dergelijke omvang – aldus woordvoerder Jaap van Dam. Een centraal gebouw van 1.500 m2 zou moeten voldoen. In het rapport wordt gesproken over 180.000 bezoekers per jaar. Maar zijn dat nou bezoekers, overnachtingen en zijn hier ook de passanten meegerekend? Het was de partij allemaal niet duidelijk. Het park is in grootte vergelijkbaar met de dorpskern van Wouw, dus een MER (Milieu Effect Rapportage) zou in dit geval wel gewenst zijn.

Lijst Linssen

Ook lijst Linssen wilde verduidelijking: wat houdt Horecacategorie-1 nou eigenlijk in, vroeg raadslid Meino Dam. Bij de bezoekersaantallen is men dan alleen uitgegaan van de huisjes of zijn hier passanten ook meegerekend? Hoe zit het met de extra verkeersstroming, kan dat goed afgewikkeld worden op een weg van 5 m breed waar ook fietsers op moeten? Het waren enkele vragen die deze fractie had in de commissie.

VVD

De VVD was ook kritisch. Er zijn volgens raadslid Rian Govers-Gabriels onvoldoende antwoorden gekomen op vragen na de beeldvorming vanuit de gemeente. Er zit een groot gat in bezoekersaantallen tussen het rapport, en de berekening van de omwonenden nl 180.000 (volgens rapport) en 286.000 (volgens de bewoners). Hoe zit het nou?

D66

D66 deed ook een duit in het zakje. Volgens Carinne Elion-Valter werd er enorm gegoocheld met cijfers. Want ook bij deze partij was het niet duidelijk wie er nou allemaal meegeteld waren in die 180.000 bezoekers, ook de passanten? Een centrale voorziening van 1500 m2 leek deze partij ook groot genoeg. En hoe zat het nou met die B&B? Ook de ontsluiting van het park bleek een zorg. Tevens vroeg de partij zich af of het een normale gang van zaken was dat het schrijven van een bestemmingsplan in handen lag van een projectontwikkelaar? En hoe het dan zat met de controle van de gemeente hierop.

PvdA

Ook de PvdA had wat ergernissen. Het ontbreken van communicatie met de omwonenden stak de partij. Het feit dat de ondernemer zelf de rapportages had gemaakt (lees: deel bedrijven waar hij zelf eigenaar van is), vond raadslid Şahin Ergeç toch wel een zorg. Er zijn teveel onzekerheden in het plan, mede omdat het zo flexibel is. Ook deze partij dringt aan op een MER.

BSD

De BSD was snel klaar. Doordat er nog zoveel niet bekend is, is het absoluut niet rijp voor beraadslaging, merkte Peter Bakx op.

GroenLinks

Peter van den Ouden van GroenLinks was ook niet bijster enthousiast. Hoe zat het met het toenemende verkeer en de veiligheid? Wat was het effect hiervan op het milieu? Een rapportage gemaakt door de ondernemer zelf kon nauwelijks onafhankelijk genoemd worden. Met name de quickscan van één dag vond GroenLinks onder de maat. De centrale voorziening van 3000 m2 veel te groot en verder het plan veel te vaag.

Reactie van wethouder Van der Velden

Wethouders Patrick van der Velden gaf aan dat het park een enorme impuls was voor de binnenstad. De 180.000 bezoekers (overnachtingen) zouden volgens hem per dag zo'n €40 besteden in de binnenstad, dus een opbrengst van €7.200.000. De tegenvraag is echter of dit een realistische verwachting is. Er komt wel een nieuw bodemonderzoek, omdat de monsters in het rapport over de datum waren. Een MER hoeft pas vanaf 250.000. Wanneer de Raad besluit dat dit nu wel moet plaatsvinden, kan dit een vertraging van wel 2 jaar opleveren. Geen druk, dus.

Analyse

De ambtenaar belast met dit dossier legde uit wat Horecacategorie-1 eigenlijk inhield. Op de tribune werd toen ineens geroepen 'hij liegt'. Het bleek dat de ambtenaar niet loog, maar wel onvolledig was. Hij noemde de punten 1a en 1b (zie foto), maar liet 1c weg. En dat is juist waar de omwonenden zo bang voor zijn! Dit is zeker een punt van aandacht. Waarom maakt het bestemmingsplan het mogelijk om zulke grote gebouwen en voorzieningen weg te zetten, terwijl daar volgens de ondernemer geen gebruik gemaakt van gaat worden? Zet dat dan ook niet in het bestemmingsplan, zo zou je denken…

Ook kan je je afvragen of het recreatiepark met (volgens het plan) 180.000 overnachtingen wel rendabel is. Een sommetje: 180.000 : 365 = 493 overnachtingen per dag. Er zijn 240 huisjes (waarvan een aantal familiewoningen van 12 pers), dan kom je op een bezetting van 2 personen per huisje per dag. Dat is niet al teveel. Omdat nog steeds niet bekend is hoeveel passantenplaatsen op de camping gepland staan, zijn deze dus niet in het sommetje meegenomen, en mij is nog steeds niet duidelijk of die wel in die 180.000 zitten.

Al met al lijkt het erop dat de Raad een besluit moeten nemen over een plan waar meer vraagtekens in staan dan duidelijkheden. Men moet bouwvergunningen afgeven, terwijl er helemaal geen bouwaanvragen zijn! Toch wel apart.