Meino Dam blikt terug én vooruit!

In Halsteren is hij blijven wonen en hij is inmiddels trotse opa van vijf kleinkinderen. Zijn kinderen zijn in Halsteren geboren en opgegroeid en voelen zich echte Bergenaren. Meino straalt als hij over zijn gezin praat. (foto's: Mireille Hoetelmans)

Op 14 april nam Meino Dam (63)na 40 jaar trouwe dienst afscheid van de politie.

Meino Dam was een graag geziene wijkagent in Halsteren, Bergen op Zoom-Noord en het centrum. “Zijn sterke kracht is de verbinding zoeken en zo een groot en solide netwerk opbouwen”, sprak Rens van den Oever, teamchef politieteam Roosendaal, toen Meino afscheid nam als politiefunctionaris.

Door: Mireille Hoetelmans

Omdat Meino zich twee jaar geleden in ging zetten voor de lokale Bergse politiek, vond hij het geen goed idee om hier als wijkagent te blijven werken. Hij is vervolgens bij het politieteam Roosendaal zich bezig gaan houden met het adviseren van collega’s inzake vergunningen en veiligheid omtrent evenementen in de gemeente Roosendaal.

Avontuur

De oorspronkelijk uit Friesland afkomstige bakkerszoon, werd na zijn politieopleiding direct in Halsteren geplaatst.  Destijds kende de politie een woonplicht, dus ging Meino samen met zijn vrouw Tiny het avontuur aan in het zuiden des lands. Zij hadden elkaar in Dordrecht leren kennen, waar Meino opgroeide. Tiny kon gelukkig hier ook gelijk aan de slag, als verpleegster op Vrederust. “De combinatie werken en wonen binnen de gemeente hebben we altijd als zeer prettig maar ook zeker als noodzakelijk ervaren om je werk goed te kunnen doen”, zegt Meino . “Binding met de cliënten, herkenning en erkenning schept vertrouwen, wat het werk nodig heeft.”

Streng, rechtvaardig én respectvol

Vanwege zijn protestantse opvoeding zijn de kernbegrippen ‘verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect’ voor Meino pijlers binnen alle relaties: “Ik ben niet meer praktiserend, maar het heeft mij wel gevormd.  In mijn werk was ik streng en rechtvaardig, maar ook altijd respectvol naar de mensen die tot mijn cliënten behoorden.” Dat ook anderen het zo hebben ervaren, vinden we terug in het boek ‘Knock-Out’  van de ‘bekeerde’ crimineel Joop Gottmers. Die schreef: “Een van de rechercheurs was Meino Dam, een stoere agent met een vriendelijke blik in zijn ogen. Hij wilde boeven vangen, maar vergat nooit dat boeven ook gewone mensen waren.”

Blijven inzetten voor de maatschappij

Na het politiewerk blijft Meino zich graag inzetten om de maatschappij een beetje beter te maken. Middels zijn inzet in de lokale politiek bij Lijst Linssen wil hij zijn ervaringen en contacten in zijn uitgebreide netwerk positief inzetten. “Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd, maar ik moet nog wel wat leren om mijn boodschap goed over te brengen. Een spreekbeurt is tenslotte nog geen goed betoog. Maar inhoudelijk denk ik wel van toegevoegde waarde te zijn. Ik heb als wijkagent altijd tussen de mensen gestaan en geleefd. Het contact met de burger is belangrijk, de wijkagent was het luisterend oor. Vandaag de dag is het toverwoord weer ‘wijkagent’ maar wordt de verbinding niet meer zoals toen gemaakt.  Een van mijn credo’s is: Daar waar je verbindt, kan je het verschil maken!”, aldus Meino.