Mensen weer een toekomst geven, dáár gaat het om bij het sociaal domein

(Tekst: Han Verbeem. Illustratie: Pixabay / Gerd Altmann)

BERGEN OP ZOOM – Wethouder Barry Jacobs (sociale zaken) wil het toch wel gezegd hebben: de aanpak van de sociale problematiek in Bergen op Zoom gaat vérder dan het focussen op één bepaalde doelgroep. Daarmee reageert hij op de commotie rondom de activerings-aanpak van de Somalische gemeenschap in Bergen op Zoom. "We werken inderdaad via businesscases en daar is dit er één van. Maar het hoofddoel is, dat de gemeente maatwerk kan uitvoeren. Zo kunnen we mensen met de juiste begeleiding beter helpen om mee te komen in de samenleving." De financiële voordelen van een effectiever beleid zijn een bijkomend voordeel, benadrukt de wethouder. "Want uiteindelijk staat de mens centraal. En niet de bezuinigingsopgave."

Tijdens de begrotingsbehandeling, twee maanden geleden, heeft het college de werkwijze met businesscases in het sociaal domein al aangekondigd. De woorden 'business' en 'activeren' klinken heel kil en zakelijk maar het tegendeel is waar, aldus Jacobs. "Het doel is juist, om betere begeleiding te kunnen bieden voor de mensen die specifieke hulp nodig hebben." Zoals het ondersteunen van statushouders bij het vinden van werk, of langdurig bijstandsgerechtigden weer aan een baan helpen. Eigenlijk is er juist eerder sprake van een investering dan van een bezuinigingsopgave. "We investeren in ménsen en willen dat iedereen mee kan in onze samenleving."

Een lichtje aan het eind van de tunnel

Kansarmen weer een toekomst geven, een lichtje laten schijnen aan het eind van de gitzwarte tunnel. Dáár gaat het om bij het sociaal domein. En om dit te kunnen bereiken is een integrale aanpak nodig, zegt Jacobs. In de raadscommissie noemde hij het voorbeeld van schuldhulpverlening waarin uitkeringsinstantie ISD met hulpdiensten samenwerkt. Want wie serieuze betalingsproblemen heeft loopt óók het risico in een neerwaartse spiraal terecht te komen van werkloosheid, gezondheidsklachten, psychische en verslavingsproblematiek en problemen in het gezin of relationele sfeer. "De totaalaanpak is erop gericht om deze spiraal te doorbreken en de cliënten hun leven weer op de rails te laten krijgen." En dat scheelt de gemeente intensieve en vooral peperdure zorg- en uitkeringstrajecten.

Sober Wonen

Deze integraliteit komt ook tot uiting bij het project Sober Wonen. Anderhalf jaar geleden startte de gemeente een project met woningcorporatie Stadlander en Wijzijn Traverse, om daklozen te begeleiden naar zelfstandig wonen. En dat blijkt succesvol, zegt zijn collega-wethouder Andrew Harijgens. "Inmiddels zijn negentig cliënten zó ver, dat ze weer een dak boven hun hoofd hebben." Ook deze bewoners hebben te maken gehad met gecombineerde psychosociale problematiek maar hebben deze weten te overwinnen – met hulp van de juiste specialistische begeleiding. Voor het college van B&W is deze succesvolle aanpak reden om het project te verlengen en in 2020 een subsidie van 150.000 euro toe te kennen. Het gaat dan om begeleiding van alleenstaande volwassen daklozen.

Instroom jongvolwassenen

De complexe jeugdzorg is weer een heel ander verhaal. Harijgens maakt zich zorgen om de grote instroom van jongvolwassenen in de maatschappelijke hulpverlening. "Tot het moment van de achttiende verjaardag vallen ze onder de verantwoordelijkheid van jeugdzorg maar dan stopt het accuut. Daarna zijn deze jongeren bij ons uit beeld, tot ze een aantal maanden weer vanuit een hulpverleningsdossier tevoorschijn komen en diep in de problemen zijn beland." Het heeft te maken met de uitéénlopende regelgeving die landelijk is vastgesteld en het moeilijk maakt de dossiers op elkaar te laten aansluiten. Toch wil het Bergse college méér doen om problemen vooraf te ondervangen en juist het totaaloverzicht te houden. "Voorkomen is beter dan genezen. En dat bereik je vooral door samenwerking."