Mentoren hard nodig in regio Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – Niet alle mensen kunnen voldoende voor zichzelf opkomen. Zij hebben een mentor nodig die hen helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. In Bergen op Zoom en omgeving zijn er nu te weinig mentoren. Stichting Mentorschap West-Brabant zoekt daarom mensen die deze belangrijke taak op zich willen nemen.

Volwassenen die een mentor nodig kunnen hebben, zijn mensen die door een geestelijke of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen over hun eigen verzorging, behandeling, verpleging of begeleiding. Het gaat veelal om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of ouderen. Als er geen familieleden of anderen zijn die hiermee kunnen helpen, staat er altijd een regionale afdeling van Mentorschap Nederland klaar. Die kan het echter niet zonder hulp.

Niet per se ingewikkeld

Samen een stukje wandelen, een gesprek voeren of gewoon samen zijn. Het hoeft niet altijd ingewikkeld of moeilijk te zijn om mentor van iemand te zijn. Een beetje oprechte aandacht is vaak al erg belangrijk. Soms is het wel nodig om goed te kijken naar de zorg die ontvangen wordt. Komt die wel overeen met de wil van de gementoreerde.

Natuurlijk is er ondersteuning

Een mentor wordt door de rechtbank benoemd als wettelijk vertegenwoordiger en krijgt van de stichting begeleiding alsmede trainingen en een onkostenvergoeding. Er zijn momenteel ruim 120 mentoren actief in  West-Brabant. Dat is echter niet voldoende om aan alle hulpvragen te voldoen. Als het tekort aan mentoren in de regio Bergen op Zoom blijft bestaan of groter wordt, zijn er  zelfs steeds meer mensen die niet meer voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen. Dat wil de organisatie graag voorkomen, daarom roept deze mensen op hier wat tijd in te steken.

Het kost gemiddeld zo'n acht uur vrije tijd per maand om een gementoreerde te begeleiden, wat erg dankbaar vrijwilligerswerk is, aldus de stichting. Meer informatie staat op de website maar wie meer wil weten kan ook contact opnemen met coördinatoren, Jacqueline Herrema (06-25195075) of Leandra Durville (06-20324780). Een mail sturen kan natuurlijk ook.