Met film over radicalisering zaadje geplant in Bergse samenleving, aldus burgemeester

BERGEN OP ZOOM – Op initiatief van burgemeester Frank Petter maakte Bas Koedood van filmgroep ShadowProductions een film over een actueel maar lastig thema. ‘Oost West Thuis Best’ brengt radicalisering in de samenleving letterlijk en figuurlijk in beeld, en zal op scholen worden aangeboden als totaalpakket met les- en discussiemateriaal. Maandagavond werd de rolprent vertoond in Gebouw-T voor een breed publiek, bestaande uit mensen die direct of indirect met het onderwerp te maken hebben.

“Regelmatig stonden we de afgelopen periode stil bij het Nu-monument naar aanleiding van aanslagen binnen Europa en daarbuiten. Leven in vrijheid lijkt voor ons vanzelfsprekend maar in delen van onze wereld is dat helaas anders”, stond in de uitnodiging voor deze première. Met deze film moet een complex onderwerp bespreekbaar worden gemaakt onder jongeren.

Bas Koedood en zijn groep maakten eerder de film ‘Loverboy’, een maatschappelijke film die een al net zo moeilijk gegeven bij jeugd onder de aandacht brengt. Mede daarom was deze makers gevraagd nu een verhaal over radicalisering te verfilmen. Het gaat over een jongen, Ben genaamd. Zijn vader is al anderhalf jaar werkloos, wat de thuissituatie onder grote spanning zet. Pa wijt zijn geringe kans op werk aan ‘die buitenlanders’. Ben krijgt een nieuwe klasgenoot, Kareem uit Syrië. Die legt al snel contact met de vrienden van Ben, die zich daarbij buitengesloten voelt. Ben vindt aansluiting bij nieuwe vrienden die de boosheid richting Kareem en andere ‘buitenlanders’ verder aanwakkeren. De voedingsbodem voor de radicalisering van Ben is gelegd.

Angst

De gasten voor de première waren vertegenwoordigers uit het gehele maatschappelijke veld, zoals Wij Zijn, onderwijs, wijkcentra, politie en de jeugdraad. Daarnaast natuurlijk de makers, de cast en wat familie. Na de vertoning was er een debat over het thema, geleid voor leraar maatschappijleer Volkan Tasdan. Daarbij werd nogmaals duidelijk dat radicalisering de hele samenleving raakt en dat het dichterbij is dan menigeen vermoedt.

Veel van de aanwezigen wezen naar de verantwoordelijkheid van ouders, onderwijs, politiek en de media. Die zouden enerzijds moeten wijzen op respectvol met elkaar omgaan en anderzijds moeten oproepen om eerder te aan de bel te trekken wanneer iemand dreigt te verharden. Veel mensen zijn echter te bang om hun mond open te doen, werd geconstateerd. Hierover zei filmmaker Bas Koedood: “Elke zin, iedere gebeurtenis in de film hebben we uit de social media gehaald. Ik heb niets verzonnen, dát maakt mij bang.”

Eerlijk zijn en doorvragen

Volgens burgemeester Petter neemt de radicalisering niet zozeer toe maar wordt deze vooral meer zichtbaar. Hij zei dat dit ook geldt voor de tegenbeweging; “Bij mijn aanstelling in de gemeente Bergen op Zoom sprak ik over drie pijlers : betrokkenheid, eerlijkheid en moed. In deze kwestie moeten we onze betrokkenheid tonen door vragen te blijven stellen, net zo lang tot we exact weten wat mensen bezighoudt en beweegt. De politiek moet eerlijk zijn richting burgers. Uitleggen waarom keuzes worden gemaakt zoals ze worden gemaakt en wat dat voor iedereen betekent. Moed tonen door moeilijke onderwerpen samen te bespreken. Met deze film is een zaadje geplant in de Bergse samenleving.”

In een nagesprek met de burgemeester vroeg KijkopBergenopZoom.nl of de samenleving wel kan vertrouwen op goede opvolging door de politie en andere diensten bij signalering, mede naar aanleiding van het ‘Hyena’s’ incident in de Pieter Breughelstraat. Daar was een klacht dat de wijkagent op zich liet wachten. Volgens Petter wordt aan iedere melding gehoor gegeven en dat wordt altijd teruggekoppeld richting de aangever, mits deze niet anoniem is natuurlijk.