Milieuactivisten furieus over plannen bomenkap voor elktriciteitsmasten

Drie jaar geleden vond in het gebied tussen Lievenshove en de Balsedreef al een grootschalige en omstreden bomenkap plaats, destijds bedoeld om de natuur meer ruimte te geven. (Tekst en foto: Han Verbeem – archieffoto februari 2016)

BERGEN OP ZOOM – Onbegrijpelijk vindt ze het. Milieuactiviste Corry Damen verzet zich met hand en tand tegen de voorgenomen bomenkap voor de nieuwe 380KV-hoogspanningslijn, dwars door het natuurgebied van de Bergse bossen. Als eigenaresse van een recreatiewoning in het gebied is ze één van de tientallen belangehebbenden die zich hebben verenigd in een protestgroep (Bomenkap Nee) en inmiddels is er een online petitie opgestart om de kaalslag tegen te gaan. 

De aanleg van het 380KV-netwerk is vorig jaar besloten: het tracé vanuit Rilland gaat via de zuidkant van Bergen op Zoom, langs de al bestaande leidingstraat. Naar nu blijkt gaan de hoogspanningkabels niet ondergronds, maar bovengronds en dwars door kwetsbaar Natura2000-gebied, onderdeel van het provinciale Natuurnetwerk Brabant, "Er verdwijnt een gebied ter grootte van 20 voetbalvelden, oftewel tweehonderdduizend vierkante meter", aldus Damen. Daartoe behoren onder meer beukenbomen van 120 jaar oud en unieke laanstructuren in het landgoed Groot-Molenbeek worden doorsneden. "Dit heeft niet alleen enorme gevolgen voor de natuur maar ook voor de bewoners en de mensen die hier werken, verblijven en recreëren", zegt Damen. Bovendien zijn bosgebieden hard nodig om de CO2-uitstoot aan te pakkken: bomen zetten kooldioxyde om in zuurstof.

Raadsbesluit juni

De kwestie staat ook op de Bergse gemeenteraadsagenda, volgende maand neemt de raad een besluit over de bomenkap. Aanstaande donderdag maken raadsleden, omwonenden en bezwaarmakers een ronde door het gebied, parralel gelegen aan de leidingsenstraat tussen Huijbergsebaan en de Balsedreef. Corry Damen is als GroenLinks-raadslid overgens géén politiek woordvoerder in dit dossier, zo benadrukt ze: om de 'petten te scheiden' heeft fractievoorzitter Peter van den Ouden dit bij GroenLInks in diens beheer.