Milieueffecten advies over nieuwe containerterminal Bergen op Zoom

Vergelijk de milieueffecten van de nieuwe Markiezaat Container Terminal in Bergen op Zoom, en de uitbreiding op bedrijventerrein Noordland, niet alleen met wat is toegestaan in de bestaande vergunning, maar ook met de situatie zoals die nu bestaat.

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De provincie Noord-Brabant had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Mepavex Logistics B.V. wil een nieuwe containerterminal bouwen langs de oever van het Bergsche Diep in Bergen op Zoom. Ook wil het bedrijf uitbreiden op het ernaast gelegen bedrijventerrein Noordland. De nieuwe terminal en de uitbreiding zijn vooral bedoeld voor de op- en overslag van containers met chemische stoffen. Het huidige bestemmingsplan maakt de aanleg van een containerterminal al mogelijk, maar het plan wijkt af van wat nu is toegestaan. Voordat de provincie Noord-Brabant besluit over de omgevingsvergunning zijn eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Voor de meeste milieueffecten is alleen gekeken naar het verschil tussen het project en het bestaande bestemmingsplan en bestaande vergunningen. De Commissie wijst erop dat de milieugevolgen van het project niet alleen vergeleken moeten worden met de niet gerealiseerde containerterminal uit het bestaande bestemmingsplan, maar ook met de bestaande situatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gevolgen van de mogelijke toename van stikstof en voor de geluidstoename door meer verkeer en meer schepen.

De provincie neemt het advies over. De initiatiefnemer vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie.

Op de mer commissie website vindt u het volledige advies.