Milleuorganiaties eisen verwijdering illegale horecatenten De Heide

Als het aan de natuurorganisaties ligt, wordt de grond waar nu nog de illegale tenten en containers staan weer ingericht volgens de huidige agrarische bestemming. (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Vier milieuorganisatie eisen dat de gemeente Bergen op Zoom de inmiddels illegale horecatenten en containers laat verwijderen, die nu nog op het eilandje bij De Heide staan. Dat schrijft Wim de Haan van IVN Groene Zoom namens de bezwaarmakende organisaties in een brief aan het college van B&W. Begin deze maand heeft het college besloten de feesttenten niet langer toe te staan.

De tijdelijke horecavoorzieningen zijn echter nog steeds niet weggehaald, zo constateert De Haan. "Ik verzoek u mede namens de stichting de Brabantse wal, milieuvereniging Benegora en de vogelwerkgroep Bergen op Zoom handhavend op te treden en de huidige illegale inrichting en gebruik te doen beëindigen", zo schrijft De Haan in zijn brief.

Tijdelijke vergunning ingetrokken

Volgens de bezwaarmakende natuurorganisaties dient het eilandje 'weer overeenkomstig de vigerende agrarische bestemming te worden ingericht." Het gebied van twee hectare bos- en waternatuur is door de gemeente verkocht aan de horecaondernemer die ook een nabijgelegen restaurant en partygelegenheid uitbaat. Deze heeft vervolgens de tenten geplaatst maar de vier organisaties dienden bezwaar in omdat de horeca-activiteiten op het eiland de natuurwaarden zouden aantasten. Een bezwaarcommisie stelde de vier milieuorganisaties in het gelijk en daarop heeft het college de al verstrekte tijdelijke vergunning weer ingetrokken.

 Illegaal aanwezige tenten en containers

"Alhoewel niet expliciet benoemd, ga ik er van uit dat uw besluit mede betekent dat de illegaal aanwezige tenten, alsmede de eveneens zonder vergunning geplaatste zeecontainers dienen te worden verwijderd", zo stelt De Haan in zijn brief. "Tot op heden is er geen aanvang gemaakt met het opruimen van de tenten en de zeecontainers. Ik verzoek u om binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit te nemen over dit verzoek om handhaving."