Minister Schultz opent waterberging

BERGEN OP ZOOM – Met het aankoppelen van een symbolische karabijnsluiting, opende minister Melanie Schultz van Hagen donderdagmorgen het waterbergingsgebied Volkerak-Zoommeer. Temidden van vele genodigden -waaronder burgemeesters, wethouders en waterschapsbestuurders- was het tijd voor een feestje in de Broeckehaven. De voormalige werkhaven van Rijkswaterstaat ligt midden in het retentiegebied. Jaren is er tussen Dinteloord tot Bergen op Zoom gewerkt aan verbetering van de waterkeringen en nu moet de regio beschermd zijn tegen extreem hoogwater, zoals dat slechts éénmaal in de 1430 jaar voorkomt. "Maar dat kan morgen, bij wijze van spreken, al het geval zijn. Daarom is het van belang dat we er vandaag op zijn voorbereid", sprak de minister.

Het gebied van de watergebieden Volkerak en Zoommeer biedt opvang aan extreme neerslag en vangt als buffer de extra aanvoer vanuit de grote rivieren op. Tweehonderd miljoen kuub water. Normaliter zou een dergelijke overvloed via de rivieren direct in de Noordzee geloosd kunnen worden, behalve als er sprake is van springvloed. Op een dergelijk rampscenario is de regio nu voorbereid.

Ruimte voor de Rivier

De waterberging is de grootste van Nederland; ook elders, zoals in de Overdiepse Polder, zijn al dergelijke opvangbekkens ingericht in het landschap. Het doel is om te voorkomen dat het water de omliggende landerijen en stedelijke gebieden binnenstroomt, zoals bij de wateroverlast in september 1998 het geval was. Ook enkele jaren daarvoor, in 1993 en 1994, dreigde grote gebieden onder water te komen en stonden de rivierdijken op knappen. Ze hebben het net kunnen houden. Sindsdien zijn extra maatregelen genomen om de wateroverlast tegen te gaan en te voorkomen, volgens de Rijksstructuurvisie 'Ruimte voor de Rivier'. Het waterbergingsproject Volkerak-Zoommeer is daarvan een sluitstuk.

 Tekst: Han Verbeem / foto's: Mireille Hoetelmans

Bekijk ook het fotoalbum van de openingsplechtigheid