Mogelijk toch camera’s in bossen Brabantse Wal

BRABANTSE WAL / DEN BOSCH – Mogelijk komt er toch camerabewaking in de bossen en natuur van brabant. Het provinciebestuur heeft het lang afgehouden maar lijkt alsnog in te zien dat dit een optie zou kunnen zijn om de illegale vervuiling structureel tegen te gaan.

Dumpingen in de natuur blijven de gemoederen bezig houden. Het is niet alleen burgers een doorn in het oog. Ook boswachters, boa's en politie melden geregeld, vaak tot grote frustratie, dat er huisraad, bedrijfsafval, resten van drugsproductie en zelfs chemicaliën in de natuur zijn aangetroffen. Al heel vaak klonk de roep om meer toezicht maar de uren daarvoor ontbreken, dus werd steeds vaker voorgesteld cameratoezicht in te zetten. De provincie gaat die mogelijkheid nu serieus onderzoeken.

Vragen PVV

Recent nog stelde Bergenaar Maikel Boon namens de Noord-Brabantse PVV-fractie vragen over het invoeren van deze vorm van controle. Hij heeft inmiddels van Gedeputeerde Staten als antwoord gekregen dat de optie alsnog bekeken gaat worden.

Er worden ook al andere technieken getest, waaronder drones en slimme lantaarnpalen met sensoren. Er is budget beschikbaar voor onderzoek naar nieuwe manieren om de natuur te beschermen. Daarin wordt camerabewaking nu meegenomen. Er zijn nog wel wat stuikelblokken, van praktische punten als de tijd die het kost om de beelden te bekijken tot privacy-wetgeving, maar in ieder geval is er nu aandacht voor een al door velen geopperde manier om dergelijke criminaliteit te bestrijden.

Afbeelding van coombesy via Pixabay