Mondkapjes tegen zieke leerkrachten

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Op het schoolplein van Brede School Lodijke (Bergse Plaat) hebben zo’n 600 kinderen, leerkrachten en ouders donderdagmiddag laten zien hoe bezorgd ze zijn over de gezondheid van hun juffen en meneren. Voorzien van beschermende mondkapjes hebben de leerlingen hun leerkrachten een hart onder de riem gestoken en ze gevraagd om vooral niet ziek te worden. Want dat zou hele nare gevolgen kunnen hebben.

Omdat invalleerkrachten ontzettend lastig te vinden zijn, worden de kinderen bij ziekte van hun leerkracht steeds vaker verdeeld over andere groepen. Als de vaste leerkracht langer ziek blijft worden ze zelfs tijdelijk naar huis gestuurd. Een situatie die heel vervelend is voor kinderen, ouders en de school. Een situatie die niet op zichzelf staat, maar landelijk een groot probleem vormt.

Actieweek

De actie op Lodijke is onderdeel van de landelijke actieweek, die door de onderwijsbonden is georganiseerd in aanloop naar de stakingsdag van vrijdag 15 maart. Niet bedoeld als een ordinaire schreeuw om meer geld en salaris, aldus Esther Hoppenbrouwers, Activiteitencoördinator op Lodijke. Het is veel meer dan dat, meldt ze: "Een verzoek om aandacht, een beroep op de overheid, een smeekbede aan de maatschappij: red de kwaliteit van ons onderwijs!"

Nog altijd slecht betaald

Vorig jaar heeft het basisonderwijs weliswaar een extra financiële impuls gekregen maar nog altijd behoren leerkrachten tot de slechtst betaalde werkenden met een Hbo-opleiding. Dus moet de overheid opnieuw een duit in het zakje doen om de kloof te dichten, vindt de sector. Dan pas wordt het voor studenten aantrekkelijker om te kiezen voor een baan in het onderwijs.

Oplopende personeelstekorten

Volgens gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen loopt het landelijke tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs op, van ruim 2000 op dit moment naar zo'n 11000 in het schooljaar 2027-2028. Dat betekent dus, dat over pakweg 9 jaar ruim 250.000 kinderen in de basisschoolleeftijd geen leerkracht zullen hebben en in hun ontwikkeling basiskennis en basisvaardigheden gaan missen.

Maatregelen

Deze week is een landelijke actieweek georganiseerd door de onderwijsbonden, die deze "dramatische ontwikkeling" onder de aandacht moet brengen. Er wordt in alle sectoren van het onderwijs een actieve inzet van de overheid gevraagd om het tij te keren. Stakende en actievoerende leraren vragen om maatregelen, die ervoor zorgen dat in de nabije toekomst goed opgeleide collega’s verwelkomd kunnen worden op alle scholen in Nederland.

Foto: Brede School Lodijke