Motie opvang vluchtelingen redt het niet

BERGEN OP ZOOM – Een motie in de Bergse gemeenteraad voor noodopvang van vluchtelingen heeft het donderdagavond niet gehaald. Een meerderheid van de raadsfracties blijkt tegen het voorstel, dat was ingediend door PvdA, D66 en GroenLinks. Uiteindelijk trok initiatiefnemer PvdA het voorstel terug. In de motie zou het college de opdracht krijgen om te onderzoeken of leegstaande panden ingezet kunnen worden voor noodopvang. 

Nadat de fractiesprekers in een eerste reactie hun standpunt hadden meegedeeld, bleek dat behalve VVD en Lijst Linssen ook GBWP en BSD het voorstel niet zullen ondersteunen. "Wij zijn wel voor opvang maar voor kleinschalige oplossingen, zo sprak Evert Weys van GBWP. "Grootschalige opvang zien we niet zitten, bovendien heeft de gemeente al spoedopvang beschikbaar gesteld in sporthal De Boulevard."

Tussenoplossing

Na een schorsing gaf PvdA-woordvoerder Ergec aan te zoeken naar een tusenoplossing. "Ik heb gehoord dat GBWP, VVD en Lijst Linssen desondanks wel bereid zijn mee te denken naar opvangmogelijkheden", sprak hij. GBWP-raadslid Weys deed een dringende oproep de motie wél in te trekken. "Anders blijft deze in de lucht hangen en bemoeilijkt het de discussie." Ergec antwoordde daarover 'na te willen denken' in de tweede termijn van het debat.

Motie ingetrokken

Uiteindelijk trok de PvdA het voorstel inderdaad in, met de toezegging dat de raad én het college samen aan de slag gaan om tot een concreet voorstel te komen over opvang van vluchtelingen. 

Fotobijschrift: De gemeenteraad luistert toe als PvdA-woordvoerder Sahin Ergec zijn voorstel toelicht.