’n Welkomstkedooke vor de nuuwe Nar!

INGEZONDE MEDEDELING VAN DE STICHTING VASTENAVEND

KRABBEGAT – Krabbekes kenne n’eppe mè Steketee! Wa d’emme nouw vor ’n gròòt ge’eim ontdekt! Meschient wel ’t gròòtste en mèèst goed bewaarde ge’eim van ’t Krabbegat.

Op Kindervastenavend.nl is t’r ’n fillemke te zien van Steketee. In da fillemke doetie ‘n oproep aan alle
Krabbekes om same ’n welkomstkedooke te verzinne vor de nuuwe Nar. Is da nie leuteg?! Steketee et dèèr alle Krabbekes vor nòòdeg vertel tie.

Ok in de Vastenavendkrant sta t’r ’n éél stuk over in. Dèèrin sta dagge oew kedo-idee van watte Nar meschient wel éél gèère zou wille n’ebbe n’aan Steketee ken eppe op z’n mebiele pliesie-tillefoon. Kek dus gauw op Kindervastenavend.nl en in de Vastenavendkrant!