Na heel wat jaren toch zicht op verdere invulling Cort Heyligerskazerne

BERGEN OP ZOOM – Tijdens een perspresentatie heeft wethouder Patrick van der Velden namens het college aangekondigd dat er een plan klaar ligt voor de verdere invulling van de legeringsgebouwen rondom de appèlplaats op het voormalige Cort Heyligerskazerne terrein. Hij werd geflankeerd door Stadlander directeur Ton Ringersma en Piet Juten, voorzitter van Vereniging Binnenstad. Ze zijn samen tot deze invulling gekomen.

"Goed nieuws!", noemt Van der Velden het. "We hebben er lang over gedaan. De grote vraag was steeds: kunnen we de kazerne behouden? Eerdere onderzoeken gaven aan van niet maar dat gaat nu toch grotendeels lukken." Namens de Vereniging Binnenstad vertelde Juten Piet Juten dat het voor hen wel enigszins een compromis is maar dat zijn club ook wel inzag dat er iets moest gebeuren.

Dat 'iets' houdt in dat het oude keukengebouw verdwijnt. Dit is te specifiek qua vorm en indeling om er een goede nieuwe invulling aan te geven die marktpartijen mede willen financieren. Namens Stadlander vertelde Ringersma namelijk dat hier de schoen grotendeels wrong; "Wij kunnen dit niet alleen bekostigen. Dus hebben we gekeken naar een vorm die zo veel mogelijk van het bestaande complex in stand laat. Nukomt er één nieuw gebouw, op de plaats van de oude mess, dat zo veel mogelijk aansluit bij de bestaande en de nieuwe bebouwing."

Nadere invulling

Over de exacte invulling van de gebouwen viel nog weinig te zeggen. Waarschijnlijk wordt het een mix van huur- en koopwoningen. De vorm, de grootte en het aantal gaan mede afhangen van de nadere ontwikkeling van de plannen. Daar hebben mede financierende en bouwende partners ook een rol in. Wel is het streven om al in 2017 met de realisatie te beginnen. De gemeenteraad moet zich echter nog buigen over het nu gepresenteerde plan. Ook beloofde Ringersma bij de uitwerking van de plannen de omgeving en partijen als Vereninging Binnenstad te betrekken.

Artist impressions: Stadlander