Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor Fort Henricus

INGEZONDEN BERICHT, bewerkt door de redactie (Foto: Pixabay / Alexa)

BRABANTSE WAL  – Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor Fort Henricus nabij Steenbergen. Het gaat om werkzaamheden op het gebied van beheer en onderhoud en schoonmaak. Denk aan maaien, snoeien, schoonmaken van de toren. Het is wekelijks of tweewekelijks werk. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Natuurmonumenten Zeeland/ Volkerak via nmzeevolk@natuurmonumenten.nl of 0113- 644044. Of kijk op www.nm.nl/forthenricus.

Fort Henricus is sinds het voorjaar 2019 open voor publiek. Natuurmonumenten is eigenaar. Het fort is zo veel mogelijk in de originele vorm hersteld en heeft een uitkijktoren en wandelroute. Dit dankzij subsidie uit het project West Brabantse Waterlinie. Op zondag 20 oktober staat het fort extra in het zonnetje tijdens de Open Dag West Brabantse Waterlinie.