Nauwe samenwerking bibliotheek en Cultuurbedrijf Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – Het gemeentelijke cultuurbedrijf en basisbibliotheek Het Markiezaat gaan intensief samenwerken, kondigden beide organisaties donderdagochtend aan. Een haalbaarheidsonderzoek toonde aan dat ze veel gemeen hebben, waaronder het 'betrekken en verrijken’ van inwoners van de regio. “De bibliotheek doet dat voornamelijk op het gebied van taal en mediawijsheid, het Cultuurbedrijf met ander aanbod, maar beiden hebben we cultuureducatie hoog in het vaandel”, licht waarnemend directeur Harry van der Klink van bibliotheek Het Markiezaat toe.

Samenwerkingen als deze zijn niet uniek. Elders in het land zijn verschillende voorbeelden te vinden. Bovendien is het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom al gewend krachten en aanbod te bundelen; hierin zijn immers het CKB, theater De Maagd, Het Markiezenhof en de Gevangenpoort samen gegaan. “Door onze dienstverlening op elkaar af te stemmen kunnen we onze doelgroep nog beter vinden en betrekken”, aldus Cees Meijer, directeur Cultuurbedrijf. Hij meldt dat één en ander projectmatig wordt opgestart: “We gaan concreet aan de slag, bijvoorbeeld op het gebied van cultuureducatie en in onze dienstverlening naar scholen.”

Ook bedrijfsmatig is een intensievere samenwerking interessant, volgens beide directeuren. Het college van B en W deelt die mening. Wethouder Arjan van de Weegen: “We verwachten een efficiëntieslag te kunnen maken, alsmede een kwalitatieve slag.” Met deze nieuwe aanpak geeft de gemeente meteen vorm aan eigen bezuinigingen van 3,5 ton op cultuur en teruglopende Het Rijkssubsidie voor bibliotheken. “We hebben dit aangegrepen als een kans om te bekijken of de instellingen iets voor elkaar kunnen betekenen”, aldus Van der Weegen.