Niet de regels maar uitvoering en bureaucratie zijn doorn in het oog

BERGEN OP ZOOM – “De wil om anders te denken moet voorop staan”, alleen dan kan het verlichten van de regeldruk goed uitpakken. Die boodschap bracht wethouder Coppens tijdens de wekelijkse persconferentie. En dat moet gelden voor zowel de gemeentelijke organisatie als voor inwoners, bedrijfsleven en organisaties. Met dat als onderliggende toon krijgt de gemeenteraad een voorstel voorgelegd over het anders omgaan met regelgeving.

Mensen ervaren regelgeving vooral als vervelend omdat er veel misverstanden omheen bestaan, is een van de conclusies in het voorstel. Ad Coppens: “Regels lijken overbodig, streng soms en zijn niet altijd voor iedereen even duidelijk. We hebben met landelijke voorschriften te maken maar kunnen ook veel zelf vereenvoudigen of zelfs afschaffen.”

Willekeur

Toch lijkt van dat laatste niet echt sprake. Na gesprekken met ondernemers, organisaties, bewoners en raadpleging van het Burgerpanel komt als belangrijkste leidraad uit het onderzoek dat regels niet per se vervelend gevonden worden maar de wijze waarop ze gehanteerd en gehandhaafd worden wél. Het voelt bij respondenten en gesprekspartners soms als willekeur, men snapt ook niet altijd waarom er soms zo streng wordt opgevolgd en in andere situaties niet. Die communicatie moet duidelijker worden dus, aldus het voorstel.

Meerjarige vergunning voor evenementen

Hetzelfde geldt voor het aanvragen van vergunningen. Dat is te bureaucratisch en onnodig veel werk, zowel voor de gemeentelijke organisatie als voor de aanvragende partijen. Waarom niet duidelijkere afspraken (red: meer regels dus) die voor veel voorkomende situaties standaard gelden in plaats van al die losse aanvragen? Het is een van de aangedragen oplossingen, zoals het ook bespreekbaar moet zijn om voor bijvoorbeeld terugkerende evenementen een vergunning voor meerdere jaren aan te vragen. En er was meer van dat soort feedback. Men wil versoepeling van de welstandsregels, met uitzondering voor het gebied van het beschermd stads- en dorpsgezicht. Eén belangrijke eis stelt eigenlijk iedereen wel: de regels in het kader van openbare orde en veiligheid moeten gehandhaafd blijven.

Of het kans van slagen heeft? Mensen zoeken toch de grenzen op van wat er kan en mag? Coppens: “We moeten in gesprek blijven met elkaar, samen de verantwoordelijkheid nemen.” Als iedereen kijkt naar wat wel kan en elkander daarbij geen overlast bezorgt is er veel gewonnen, schetst het rooskleurige voorstel.

Tekst en foto: Hans-Jorg van Broekhoven